Szanowni Rodzice/Opiekunowie

W związku z tym, że zbliża się koniec Roku 2020, zakończyliśmy również pierwsze półrocze szkolne, jak zapewne zauważyliście przez ten okres nie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Rodziców naszej szkoły.
W imieniu Zarządu i Rady Nadzorczej, pragnę zapewnić Państwa , że byliśmy gotowi, żeby takowe zebranie zorganizować tak , jak to jest zaznaczone w statucie/regulaminie szkoły. Niestety nie udało się to nam z powodu pandemii.
Natomiast w planach jest, żeby doprowadzić do Walnego Zgromadzenia na początku roku 2021.
Oczywiście będziemy się przyglądać sytuacji, która zmienia się bardzo szybko, a o konkretnym i ostatecznym dniu Walnego Zgromadzenia zostaniecie Państwo poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem.

Za Wasze wsparcie i zrozumienie jak zawsze serdecznie dziękujemy.

                                                         

                                                                    Sylwia Wityńska pełniąca obowiązki Prezesa