foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

KIM JESTEŚMY I CO OFERUJEMY

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza w Slough działa już od blisko 70 lat. Należymy więc do grona jednych z najstarszych i największych polskich szkół w Wielkiej Brytanii.

Grupy wiekowe

Nasza szkoła prowadzi zajęcia od grupy przedszkolnej do A-level.

  • Przedszkole 4-5 lat
  • Klasy 0-3 nauczanie zintegrowane (nauka pisania i czytania, elementy historii Polski, przyrody oraz religii i muzyki )
  • Klasy 4-8 nauczanie języka polskiego i historii Polski oraz geografii
  • Przygotowanie do egzaminu GCSE i A-level z języka polskiego jako obcego.
    Dodatkowo szkoła posiada w swojej ofercie zajęcia logopedyczne oraz wsparcie psychologa.

Kadra nauczycielska

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli dla których praca z dziećmi jest nie tylko pasja ale również powołaniem. Na czele grona nauczycielskiego stoi pani dyrektor Magdalena Witkowska. Zarówno tematyka zajęć oraz aktywizujące metody nauczania, które dostosowane są do poziomu potrzeb danych grup wiekowych uczniów sprawiają, iż są one ciekawe i interesujące. Nasi nauczyciele uczestnicząc w szkoleniach i kursach dokształcających stale podnoszą swoje kwalifikacje. 

Nasze wartości

W naszej szkole kładziemy silny nacisk na podtrzymywanie polskiej kultury oraz tradycji. Organizujemy uroczystości szkolne i pozaszkolne (Pasowanie Pierwszaków, Dzień Nauczyciela, 11 listopada, Jasełka i Mikołajki, 3 maja ) w trakcie których działa również nasza szkolna kawiarenka.

Zajęcia szkolne oraz imprezy towarzyszące

Nasi milusińscy z najmłodszych klas poznają język i kulturę polską oraz rozwijają umiejętności komunikowania się w jezyku polskim poprzez udział w różnych grach i zajęciach dydaktycznych w myśl hasła ,,nauka przez zabawę’’.

Uczniowie klas starszych doskonalą swoją znajomość języka polskiego, pogłębiają warsztat wiedzy z zakresu historii polski oraz geografii aby w przyszłości i w praktyce wykorzystać zdobyta wiedze podczas egzaminu GCSE i A-level z języka polskiego jako obcego.

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w konkursach szkolnych takich jak ,,Wielkanocne zrób to sam’’ czy konkursy językowe, oraz pozaszkolnych takich jak Wierszowisko czy zlot młodzieży polskiej i dzień sportu w Laxton Hall, w których nasi podopieczni osiągają ogromne sukcesy.

W ramach dodatkowych wydarzeń zapraszamy do naszej szkoły ciekawych ludzi z różnych dziedzin takich jak np. nauka, sport (Paweł Zagumny) czy kultura.

Współpraca

Współpracujemy z Polską Macierzą Szkolną, Polskim Uniwersytetem na Obczyźnie (PUNO), Stowarzyszeniem Techników Polskich, Ambasadą Polską w Londynie a przede wszystkim z Komitetem Koordynacyjnym Polskich Organizacji Społecznych w Slough, których członkiem jest również Polska Parafia w Slough.

Działalność charytatywna

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. H.Sienkiewicza prowadzi także działalność charytatywną wspierając uczniów zarówno z naszej szkoły i spoza niej. Tradycyjnie od kilku lat organizujemy również zbiórkę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Kluby

W nowym roku szkolnym 2020/21 planujemy rozszerzyć nasza ofertę o różne kluby zainteresowań dla dzieci, klasę integracyjna (język polski jak drugi) oraz świetlicę szkolna.

Organizacja zajęć

W normalnym trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się w każdą sobotę (oprócz świąt oraz przerw w szkołach angielskich) od godz. 09:00 - 12:30 - grupa poranna orazod godz. 13:00 - 16:30 - grupa popołudniowa. Z powodu pandemii koronawirusa oraz ograniczeń jakie rząd nakłada na szkoły, w trosce naszych podopiecznych i ich dalszy rozwój, do końca roku szkolnego 2019 /20 wprowadziliśmy zajęcia online.

Na chwilę obecną nie są znane warkunki na jakich szkoły zostaną otwarte od września 2020 r. Dlatego też tryb i czas zajęć w nowym roku szkolnym 2020/21 zostaną dostosowane do aktualnych na dany okres wymagań rządowych.

Przyjdź, zobacz i zostań z Nami!

Zapraszamy do sekcji Zapisy uczniów gdzie znajdą Państwo Formularz rejestracyjny na nowy rok szkolny 2020/21

Nasi sponsorzy:

Szkoła jest sponsorowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią. Środki przeznaczamy na wydatki związane z wynajęciem szkoły.
  

Copyright © 2020 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.