foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

  Lista klas
  Wybierz klasę, żeby zobaczyć prace domowe.

  Grupa poranna Grupa popołudniowa
  0 Przedszkole AM 0 Przedszkole PM
  0A 0C
  0B 1C
  1A 2C
  1B 3C
  2A 4C
  2B 6B
  3A 7B
  3B
  4A
  4B
  5A
  5B
  6A
  7A
  8A
  A1/A2
  GCSE 1
  GCSE 2


  Przedmioty
  Religia
  Historia
  Muzyka
  Geografia


  Kodeks Ucznia

  1. Będę regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły.
  2. Będę brać czynny udział w lekcjach.
  3. Nie będę jeść ani pić podczas lekcji.
  4. Rozumiem, że telefony komórkowe i gry elektroniczne muszą być wyłączone podczas lekcji.
  5. Nie będę opuszczać terenu szkoły w godzinach szkolnych.
  6. Będę przebywać w klasie tylko podczas zajęć lekcyjnych.
  7. Będę regularnie odrabiać pracę domową.
  8. Będę przygotowany do lekcji i będę przynosić odpowiednie przybory szkolne, zeszyty i podręczniki.
  9. Będę koleżeński i opiekuńczy w stosunku do młodszych.
  10. Będę z szacunkiem odnosić się do starszych, przełożonych i dyżurnych.
  11. Będę szanować budynek szkolny i jego wyposażenie.
  12. Zabronine jest zucie gumy.

  Rozumiem, że posiadanie i zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu są surowo zabronione.
  Do szkoły nie przynoszę żadnych szkodliwych materiałów i nie noszę noża.

   Organizacje współpracujące:
Szkoła jest wspierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią. Otrzymane środki przeznaczamy na pokrycie części wydatków związanych z wynajęciem budynku szkoły.
   

Copyright © 2024 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.