foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

CZESNE ORAZ INNE OPŁATY NA ROK SZKOLNY 2024-2025

Wysokość podstawowej stawki czesnego

Dotyczy jednorazowej wpłaty całości czesnego do końca lipca 2024

1-sze dziecko 2-gie dziecko 3-cie i kolejne dziecko
£400 / rok £350 / rok £300 / rok

 

Dodatkowe opłaty za płatności ratalne

Płatności w 3 ratach - £15/dziecko.
Płatności w 10 ratach - £30/dziecko.

 

Terminy Płatności

Wpłaty wskazanych kwot należy dokonać nie później niż do końca wskazanego miesiąca, przy czym termin dotyczy daty wpływu środków na konto Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza w Slough.

Płatności w 3 ratach - lipiec, wrzesień 2024 oraz luty 2025.
Płatności w 10 ratach - miesięcznie od lipca 2024 do kwietnia 2025.

 

Przykład 3-ech opcji płatności dla pierwszego dziecka z rodziny

  Jednorazowo 3 raty 10 rat
Lipiec £400.00 £139.00 £43.00
Sierpień x x £43.00
Wrzesień x £138.00 £43.00
Październik x x £43.00
Listopad x x £43.00
Grudzień x x £43.00
Styczeń x x £43.00
Luty x £138.00 £43.00
Marzec x x £43.00
Kwiecień x x £43.00

Powyższy przykład rozłożenia płatności na raty dotyczy tylko opłaty za pierwsze dziecko. W przypadku rozłożenia płatności na raty drugiego i kolejnego dziecka, opłaty będą pomniejszone odpowiednio uwzględniając zniżkę w wysokości czesnego, jednakże opłata administracyjna zostanie doliczona do kwoty głównej czesnego dla każdego dziecka z osobna w takiej samej wysokości.

W przypadku, kiedy został uiszczony depozyt przy zapisie nowego dziecka do szkoły, wysokość pierwszej raty będzie pomniejszona o jego wartość.

 

Konto bankowe

Wpłaty za czesne oraz za książki należy uiszczać oddzielnie za każde dziecko na poniższe konto.

Polska Szkola Przedmiotow Ojcz
Account no. 53874749
Sort code: 01-08-15

(Automatyczne sprawdzenie przez bank wymaga wpisania powyższej niepełnej nazwy bez polskich znaków.)

Czesne tytułem: imię i nazwisko ucznia, Aktualna klasa/Nowy*, Czesne (np. "Jan Kowal, 3A, Czesne", lub np. "Jan Kowal, Nowy, Czesne")
*Nowy - dla nowych uczniów w naszej szkole.

 

Dlaczego warto uczyć się z nami?

Pragniemy zauważyć, że nasza szkoła jest najstarszą w okolicy (z ponad 70-letnią tradycją!), a mimo to czesne utrzymywane jest na konkurencyjnym poziomie.

Z tego, co nam wiadomo, jako jedyna poza Londynem pracuje na dwie zmiany, poranną i popołudniową.

Uczniowie oraz nauczyciele uczestniczą i są nagradzani w wielu konkursach.

Jako jedna z niewielu szkół sobotnich przygotowuje dzieci do egzaminów GCSE oraz A-level z języka polskiego (i to z wielkimi sukcesami!), a nauczycielka kursu A-level świętowała w roku szkolnym 2022-2023 jubileusz 25-lecia pracy u nas.

Więcej informacji o naszej ofercie edukacyjnej, organizacji zajęć oraz kadrze nauczycielskiej można znaleźć na stronie O nas.

Wszystko to w ramach kosztu rzędu £3.27 za godzinę (w przypadku pierwszego dziecka - za każde następne stawka jest jeszcze niższa). 

 

Koszty podręcznikow i ćwiczeń

Ceny podręczników i ćwiczeń zostaną podane we wrześniu 2024.

 

   Organizacje współpracujące:
Szkoła jest wspierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią. Otrzymane środki przeznaczamy na pokrycie części wydatków związanych z wynajęciem budynku szkoły.
   

Copyright © 2024 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.