foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

ZAPISY UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2024-2025

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie edukacją Państwa dzieci w Polskiej Szkole w Slough. Zapraszamy dzieci od wieku przedszkolnego poprzez szkołę podstawową i klasy przygotowujące do egzaminu z języka polskiego na poziomie GCSE oraz A levels. Oferujemy edukację, która w sposób przyjemny i kreatywny kształci dzieci w zakresie języka polskiego, tradycji i kultury polskiej, elementów historii, geografii, muzyki i śpiewu.

Jeśli jeszcze Państwo nie zapoznali się z ofertą naszej szkoły, zapraszamy do odwiedzenia strony O NAS oraz zapoznania się z informacją o opłatach na najbliższy rok szkolny w zakładce OPŁATY. Zapraszamy również do odwiedzenia szkolnej strony na Facebooku, gdzie publikujemy informacje o aktualnych wydarzeniach w naszej szkole.

Tryb zajęć w nowym roku szkolnym 2024-2025

W normalnym trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się w każdą sobotę od godz. 09:00 do 12:30 - grupy poranne oraz od godz. 13:00 do 16:30 - grupy popołudniowe.

Nie wszystkie roczniki mogą być dostępne jako grupy popołudniowe, szczególnie klasy starsze. Uzależnione jest to od liczby chętnych do uczęszczania na takie lekcje.

A. Proces rejestracji nowych uczniów, którzy dotychczas nie uczyli się w naszej szkole

Bardzo ważne. Zanim dokonają Państwo zapisu dziecka na nowy rok szkolny, prosimy o zapoznanie się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkoły znajdującymi się w sekcji Ważne dokumenty.

W ciągu 2 tygodni od zakończenia procesu rejestracji, przedstawiciel Szkoły skontaktuje się z Państwem w celu omówienia szczegółów zapisu do szkoły.

   
  Kliknij ten link, aby przejść do Formularza Rejestracyjnego  
  

 

Krok 1 - rejestracja zainteresowania
Osoba ubiegająca się o miejsce w naszej szkole dla swojego dziecka musi wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący pod linkiem Rejestracja. Na formularzu zostanie poproszona o podanie danych kontaktowych rodziców/opiekunów, danych dziecka oraz preferencji odnośnie wybranych godzin zajęć przed- lub popołudniowych. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego rodzic/opiekun otrzyma email z potwierdzeniem wysłania formularza do szkoły.

Krok 2 - weryfikacja rejestracji
Pracownik szkoły skontaktuje się z rodzicem/opiekunem w celu weryfikacji danych oraz poda dane do zalogowania się do systemu szkolnego w celu zawarcia umowy na świadczenie usług edukacyjnych.

Krok 3 - Zawarcie umowy na świadczenie usług edukacyjnych
W trakcie wypełniania formularza będą Państwo mogli zapoznać się z warunkami umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz innych dokumentów powiązanych z ww. umową, a także wybrać opcję zapłaty za szkołę (jednorazowa lub ratalna). Wzór takiej umowy oraz innych powiązanych dokumentów znajdą Państwo również w sekcji Ważne dokumenty.

Zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych odbywa się online i nie wymaga dodatkowej formy papierowej z podpisem. Państwa zgoda na zawarcie niniejszej umowy oraz wniesienie opłaty są niezbędne do pełnej rejestracji Państwa dziecka. Po wypełnieniu formularza prosimy kliknąć 'Submit', aby zakończyć proces rejestracji. Na następnej stronie będzie można wydrukować swe odpowiedzi - klikając trzy kropki w prawym górnym rogu + "Print response".

Krok 4 - Wniesienie opłaty za szkołę
Wpłaty za czesne oraz za książki należy dokonać oddzielnie za każde dziecko na poniższe konto.

Polska Szkola Przedmiotow Ojcz
Account no. 53874749
Sort code: 01-08-15

(Automatyczne sprawdzenie przez bank wymaga wpisania powyższej niepełnej nazwy bez polskich znaków.)

Czesne Tytułem: imię i nazwisko + Nowy + czesne (np. Jan Kowal Nowy czesne)
Książki Tytułem: imię i nazwisko + klasa* + ksiazki (np. Jan Kowal 3A ksiazki).
*klasa powinna być znana w momencie zamawiania podręczników

Pierwszą opłatę należy wnieść na konto bankowe szkoły do końca lipca 2023.

Krok 5 - Potwierdzenie przyznania miejsca dla ucznia w klasie
Ostateczne potwierdzenie przyznania miejsca w szkole, przypisania do konkretnej klasy i grupy przed- lub popołudniowej, czy też o umieszczeniu na liście osób oczekujących zostanie do Państwa przesłane tak szybko, jak to będzie możliwe. Przewidujemy, że nastąpi to najwcześniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niestety nie możemy określić konkretnej daty, ponieważ nie znamy do końca ilości klas, które zostaną nam przydzielone przez Slough & Eton College oraz warunków i ograniczeń funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym.

 

B. Proces zapisu na nowy rok szkolny dla aktualnych uczniów szkoły

Odnowienia na kolejny rok szkolny, dla uczniów obecnie uczących się w naszej szkole, będą realizowane w ramach bezpośredniego kontaktu Sekratariatu Szkoły z rodzicami uczniów.

Bardzo ważne. Zanim dokonają Państwo zapisu dziecka na nowy rok szkolny prosimy o zapoznanie się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkoły znajdującymi się w sekcji Ważne dokumenty.

 

 

   Organizacje współpracujące:
Szkoła jest wspierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią. Otrzymane środki przeznaczamy na pokrycie części wydatków związanych z wynajęciem budynku szkoły.
   

Copyright © 2024 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.