foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

The Polish Educational Society, Slough proudly presents...
Our Polish Saturday School !
Welcome!
We revel in the Polish language and add a bit of history, music, culture and literature. Hopefully this website will give you a flavour of what we are about. For more information and access to a form to register your child please go to the Parent Zone.

Przygotuj 5-cio minutowa prezentacje na temat swojej szkoly.

W swoim wystapieniu zawrzyj nastepujace rzeczy:

-Miejscowosc

-Liczbe uczniow

-Z czego szkola sie sklada (budynki, grono pedagogiczne, uczniowie)

-Twoje doswiadczenia ze szkoły

-Co myślisz na temat swojej szkoly

-Uzyj przynajmniej 3 czasow

Uzyj wyrazenia ze str. 127-131

 

 

Przypominamy, że w najbliższą sobotę 20 października szkoła jest otwarta i lekcje odbywają się według planu. 
27 PAŹDZIERNIKA SZKOŁA NIECZYNNA.

Powrót do szkoły 3 listopada ?

Obraz może zawierać: roślina, przyroda i na zewnątrz
 
 
 

Przypominamy, że w najbliższą sobotę 13.10.18 w naszej szkole odbędzie się UROCZYSTE PASOWANIE NA UCZNIA...oraz będziemy obchodzili Dzień Nauczyciela. 
W tym dniu lekcje odbywają się jak zawsze i rozpoczynają się o godzinie 9:00.
O 9:30 zapraszamy Rodziców do auli na Uroczystą Akademię podczas której odbędzie się Pasowanie na Ucznia oraz Dzień Nauczyciela.W tym dniu od rana będzie czynna również nasza szkolna kawiarenka. Serdecznie zapraszamy i
BARDZO PROSIMY już dziękując za KAŻDY DOMOWY WYPIEK! ♡♡♡
Pieniązki za sprzedaż kawy i ciastek przeznaczone będą na potrzeby naszych uczniów .
Grupa popołudniowa : lekcje zaczynają o godz 13:00 
Uroczysta Akademia o godzinie 13:30
Również serdecznie zapraszamy Rodziców !

Brak automatycznego tekstu alternatywnego.

POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH

HENRYKA SIENKIEWICZA Ltd by Guarantee

11A Station Road, SL1 6JJ Slough

 

prowadząca działalność w:

Slough and Eton Business College,

Ragstone Road, Slough, SL1 2PU

 

SZANOWNE GRONO RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

 

DRODZY PAŃSTWO!

 

         Chciałbym niniejszym przekazać Państwu porządek obrad dorocznego Walnego Zgromadzenia Rodziców, które odbędzie się w dniu 14.10.2018 roku w Polskim Klubie w Slough, przy ulicy Church Ln, SL2 4NZ Początek spotkania przewidziany jest na godzinę 14:00. 

 

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA RODZICÓW

POLSKIEJ SZKOŁY PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH im. HENRYKA SIENKIEWICZA

Ltd by GUARANTEE w Slough

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu Szkoły - Pana Andrzeja Drążka
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rodziców, jego Zastępcy oraz Sekretarza.
 3. Przekazanie prowadzenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia
 4. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej (Skrutacyjnej) – Przewodniczący Zgromadzenia
 5. Przedstawienie sprawozdania o działalności Szkoły w okresie ostatních 6 miesięcy – Prezes Zarządu Andrzej Drążek
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Szkoły w okresie ostatních 6 miesięcy.
 7. Wybory Członków Rady Nadzorczej Szkoły
 8. Wybory Członków Rady Rodziców Szkoły
 9. Informacje organizacyjne
 • Wolne Wnioski
 • Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszonych Uchwał i Wniosków
 • Zamknięcie Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Rodziców

 

Slough, 30.09.2018

Łączę wyrazy szacunku   

Prezes Zarządu  Andrzej Drążek

Drodzy Rodzice,

22.09- tematem dnia była kalendarzowa jesień. Dzieci wypowiadały się na temat zmian zachodzących w przyrodzie. Rozmawialiśmy również na temat wsi, zabudowań wiejskich, zwierząt gospodarskich. Nazywaliśmy wszystkie małe obrazki z podkreśleniem liter ó/u, y w podpisach obrazków (Elem. str.12,13). wykonaliśmy ćwiczenia ze str.10,11 i 12. Zadanie domowe str.13

Z poważaniem

Anna Lewandowska

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   Organizacje współpracujące:
Szkoła jest wspierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią. Otrzymane środki przeznaczamy na pokrycie części wydatków związanych z wynajęciem budynku szkoły.
   

Copyright © 2024 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.