foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

The Polish Educational Society, Slough proudly presents...
Our Polish Saturday School !
Welcome!
We revel in the Polish language and add a bit of history, music, culture and literature. Hopefully this website will give you a flavour of what we are about. For more information and access to a form to register your child please go to the Parent Zone.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Niniejszym pragniemy poinformować, iż w związku z rezygnacją Pana Andrzeja Drążka z funkcji Prezesa Zarządu Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza Ltd by Guarantee w Slough działającej pod nazwą skróconą Polish Heritage School Slough, jak również rezygnacji kilku innych dotychczasowych członków Zarządu oraz osób występujących jako gwarantorzy Spółki, do Rejestru Spółek (Companies House) wprowadzone zostały następujące zmiany mające na celu umożliwienie ciągłego, sprawnego funkcjonowania Szkoły w tym trudnym okresie.

W miejsce ustępującego Pana Prezesa Andrzeja Drążka wpisana została Pani Wiceprezes Katarzyna Gajewska, która do dnia 22/05/2020 r. pełniła obowiązki Prezesa Zarządu, które następnie decyzją Rady Nadzorczej zostąły powierzone Pani Sylwi Witynskiej. Ze względu na zbliżone role jakie pełnią gwarantorzy oraz Rada Nadzorcza, nowymi gwarantorami w Rejestrze Spółek zostali wpisani aktualni członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Pan Robert Burzyński, Pani Aneta Wójcik, Pani Dorota Szamrowicz, Pani Maja Gadziała oraz Pan Tomasz Kowal.

Read more: Zmiany w Zarządzie Polskiej Szkoły w Slough

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Opiekunowie,

W nawiązaniu do ostatnich wydarzeń związanych z działalnością Zarządu, a w szczególności podejmowanych przez panią Katarzynę Gajewską, jako pełniącą obowiązki Prezesa Zarządu, działań i decyzji chcielibyśmy przypomnieć, iż Rada Nadzorcza Szkoły wybrana została głosami Rodziców na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Rodziców jakie odbyło się w dniu 19.10.2019 r., reprezentuje Rodziców i  jest organem nadrzędnym i kontrolnym w stosunku do Zarządu, a członkowie Rady Nadzorczej są jednocześnie gwarantami Spółki, pod którą Szkoła prowadzi swoją działalność. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szkoły, w tym też Zarządu, Rada Nadzorcza jest zobowiązana podjąć kroki w celu ograniczenia zaistniałych szkód, bądź ryzyka i skutków takich szkód.

Read more: Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu do czasu Walnego...

REKRUTACJA 2020/2021

 

Pragniemy poinformować, że trwają zapisy NOWYCH uczniów do naszej szkoły na rok szkolny 2020/2021.
Zapraszamy dzieci już od Przedszkola. Oferujemy przyjemne i łatwe poznanie języka polskiego, tradycji i kultury polskiej, elementów historii, geografii i muzyki oraz religii dla chętnych.

Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od godz. 09:00 - 12:30 grupa poranna oraz od godz. 13:00 - 16:30 grupa popołudniowa.

Od nowego roku szkolnego przewidujemy zajęcia szkolne pozalekcyjne dla chętnych o których będziemy informowali w najbliższym czasie mając nadzieje na stacjonarny powrót nauczania w naszej szkole.

Jednocześnie informujemy, że osoba ubiegająca sie o miejsce w naszej szkole dla dziecka, po wypełnieniu i odesłaniu nam formularza, będzie poproszona o wpłacenie na konto szkoły depozytu w wysokości £50 do 14 dni od wysłania zgłoszenia. Depozyt będzie odejmowany od czesnego, jednak w razie rezygnacji jest on bezzwrotny. Gwarantuje on miejsce w naszej szkole a dla nas jest zapewnieniem, że dziecko będzie uczęszczało do szkoły nie blokując miejsca innym chętnym.

Kwestionariusz zgłoszeniowy można znaleźć pod adresem: https://polskaszkolaslough.org/pl/rejestracja

ŚWIĘTA NARODOWE

W dniu dzisiejszym 02.05.2020 obchodzimy Dzień Flagi Narodowej oraz Dzień Polonii i Polsków za granicą. Natomiast dzień 03.05. to Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Wszystkim, Wam i sobie , życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności, bezpieczeństwa i wytrwałości w tym trudnym dla nas Wszystkich czasie. Życzymy wielu sukcesów z przekonaniem, że bliski kontakt z Polską i polskością niezmiennie pozostanie źródłem dumy , zaszczytu i inspiracji do dalszych działań.
Wszystkiego najlepszego Wszystkim. 

LEKCJE  ONLINE

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im.Henryka Sienkiewicza w Slough wychodząc naprzeciw wyzwaniu jakie stanęło przed nami na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych , podjęła decyzję o wdrożeniu projektu nauczania zdalnego, którego celem jest kontynuowanie programu nauczania poprzez aplikację ZOOM drogą internetową aby uniknąć nagromadzenia zaległości wynikających z zawieszenia zajęć. Jest to rozwiązanie alternatywne oraz tymczasowe.

Read more: LEKCJE  ONLINE

Nasi sponsorzy:

Szkoła jest sponsorowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią. Środki przeznaczamy na wydatki związane z wynajęciem szkoły.
  

Copyright © 2020 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.