foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

The Polish Educational Society, Slough proudly presents...
Our Polish Saturday School !
Welcome!
We revel in the Polish language and add a bit of history, music, culture and literature. Hopefully this website will give you a flavour of what we are about. For more information and access to a form to register your child please go to the Parent Zone.

Pasowanie na ucznia

Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych w Slough

 

W dniu 23 października br. odbyło się uroczyste pasowanie Pierwszaków na uczniów naszej Szkoły z udziałem ich rodzin.

Dzieci prześlicznie śpiewały, tańczyły, recytowały wiersze i pozowały do zdjęć.

Przy Hymnie Szkoły wspierane były przez starszą klasę przy akompaniamencie naszej utalentowanej skrzypaczki, Pani Wiktorii, która uczy w naszej Szkole muzyki.

To była wspaniała uroczystość zakończona poczęstunkiem.

 

Gratulujemy wszystkim Pierwszakom!

 

   

 

 

PODSUMOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA RODZICÓW

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Dziękujemy przybyłym na Walne Zgromadzenie Rodziców w dniu 16 października br. Przebiegło bardzo sprawnie, a przed nim odbyła się Rada Pedagogiczna z poczęstunkiem, podziękowaniami i drobnymi upominkami dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

 

Podczas Walnego Zgromadzenia znacznie przeważającą liczbą głosów wybrano do Rady Nadzorczej na 4-letnią kadencję Panów:

- Eligiusza Lewandowskiego,

- Roberta Burzyńskiego,

- Bartosza Bukowskiego.

 

Wkrótce po Walnym Zgromadzeniu Rodziców, jeszcze przed końcem października, odbyło się spotkanie Rady Nadzorczej, która zatwierdziła kontynuację pracy w Zarządzie Pań:

- Anity Rudzińskiej,

- Małgorzaty Drążek.

 

Pan Paweł Ignatowicz wcześniej zrezygnował z powodów osobistych z funkcji Prezesa Zarządu, a Pani Aneta Wójcik nie zgłosiła tym razem swej kandydatury do Rady Nadzorczej.

Lista Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej została zaktualizowana na stronie naszej Szkoły w zakładce Kontakt.

Ogłoszono również, iż pełniąca dotychczas obowiązki Dyrektora Pani Dorota Gierlik została wyłoniona w konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły.

Dzień Wszystkich Świętych

 

1 listopada obchodzony jest przez Polaków w kraju jak i Polonię na obczyźnie Dzień Wszystkich Świętych.

 

Wielu rodaków na emigracji, którzy nie mogą odwiedzić grobów swych bliskich, zapala znicze dla Polaków pochowanych lub upamiętnionych tutaj na miejscu, na cmentarzach w Slough, Gunnersbury i wielu innych.

 

W tym roku pożegnaliśmy wieloletniego Skarbnika naszej Szkoły, p. Jurka Patka.

Niech spoczywa w pokoju wiecznym.

Dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Informujemy, że nasza szkoła otrzymała dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021.

Nazwa zadania publicznego: Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: South East, South West, East of England

Kwota dotacji: 33 550,00 zł

Całkowita wartość zadania publicznego: 816 725,00 zł

Zadanie publiczne Wsparcie utrzymania i funkcjonowania szkół polonijnych w Anglii w regionach: South East, South West, East of England polega na wsparciu szkół polonijnych poprzez dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń, wynagrodzeń nauczycieli, ubezpieczenia i innych kosztów funkcjonowania.

           

Planowany program Walnego Zgromadzenia Rodziców

Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza w Slough

16 października 2021, godz. 10:30

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Rodziców.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, Zastępcy oraz Sekretarza.
 3. Przekazanie prowadzenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
 4. Wybór Członków Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej (Wyborczej).
 6. Przedstawienie sylwetek kandydatów do Rady Nadzorczej.
 7. Wybory Członków Rady Nadzorczej na 4-letnią kadencję.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Szkoły oraz planów na przyszłość.
 9. Wolne Wnioski.
 10. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków przyjętych Uchwał i Wniosków.
 11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Rodziców.

 

Jednocześnie przypominamy, że nadal można rejestrować swój udział w Walnym Zgromadzeniu poprzez platformę EventBrite:

https://www.eventbrite.co.uk/e/walne-zgromadzenie-rodzicow-tickets-182701955467

 

Zapraszamy także do zgłoszenia swojej kandydatury do Władz Szkoły na adres email:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    lub   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   Organizacje współpracujące:
Szkoła jest wspierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią. Otrzymane środki przeznaczamy na pokrycie części wydatków związanych z wynajęciem budynku szkoły.
   

Copyright © 2023 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.