foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

The Polish Educational Society, Slough proudly presents...
Our Polish Saturday School !
Welcome!
We revel in the Polish language and add a bit of history, music, culture and literature. Hopefully this website will give you a flavour of what we are about. For more information and access to a form to register your child please go to the Parent Zone.

Spotkanie z grupą Bilingolab

Drodzy Rodzice/Opiekunowie,
Zapowiada się interesujące spotkanie!!
Już 5 lutego (najbliższa sobota) zapraszamy Państwa na godzinę 9:00 lub 13:00 na spotkanie z grupą Bilingolab. Podczas spotkania, Dr Marta Węsierska i Vanessa Cieplinska z grupy naukowej Bilingolab będą mówić o dorastaniu w dwujęzycznym środowisku, korzyściach płynących z nauczania dwujęzycznego, na co warto zwracać uwagę w dwujęzycznym nauczaniu dzieci, oraz o badaniach naukowych prowadzonych przez grupę Bilingolab.
Będzie możliwość zadania nurtujących Państwa pytań.
Liczymy na Waszą obecność.
 
 
Data: 5 lutego 2022
Godzina: 9:00 lub 13:00
Czas spotkania: około 40 minut
?30. Finał WOŚP zagra 30 stycznia 2022 roku?
dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.
 
Nasza Szkoła wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy - już w sobotę 29 stycznia.
Do zobaczenia w najbliższy weekend! ?
 
        

 ZAPRASZAMY OSOBY DO
RADY NADZORCZEJ

Serdecznie zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w życie naszej Szkoły.

Zapraszamy Rodziców/Opiekunów do pilnego zgłoszenia siebie, lub innych Rodziców (po uzgodnieniu z potencjalnym kandydatem) na

Członka Rady Nadzorczej

W trakcie Walnego Zgromadzenia Rodziców odbędzie się glosowanie, na podstawie którego nowe osoby będą mogły dołączyć do Rady Nadzorczej.

Już prawie 70 lat nasza lokalna społeczność podejmuje wysiłek związany z zapewnieniem kolejnym pokoleniom dostępu do ojczystego języka, naszej historii i kultury. Szukamy osób, które swoim doświadczeniem, talentami, oddaniem i miłością do Ojczyzny, włączą się w ten wspaniały, społeczny projekt.

Zgodnie z postanowieniami Walnego Zgromadzenia członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej otrzymują zniżkę w opłatach za czesne a Prezes Zarządu dodatkowo warunkowe wynagrodzenie za pełnione funkcje.

Jeżeli i Ty zechcesz odcisnąć swój „pozytywny ślad” i przyczynić się do jeszcze bardziej prężnego i dynamicznego rozwoju Szkoły, skontaktuj się z nami! Serdecznie zapraszamy!

Osoby zainteresowane prosimy o pilny kontakt gdyż już w dniu 16 października 2021 roku na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Rodziców odbędzie się głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami.

CZESNE ORAZ INNE OPŁATY NA ROK SZKOLNY 2022-2023

Wysokość podstawowej stawki czesnego

Dotyczy jednorazowej wpłaty całości czesnego do końca lipca 2022

1-sze dziecko 2-gie dziecko 3-cie i kolejne dziecko
£350 / rok £300 / rok £250 / rok

 

Dodatkowe opłaty za płatności ratalne

Płatności w 3 ratach - £15/dziecko.
Płatności w 10 ratach - £20/dziecko.

 

Terminy Płatności

Wpłaty wskazanych kwot należy dokonać nie później niż do końca wskazanego miesiąca, przy czym termin dotyczy daty wpływu środków na konto Polskiej Szkoły w Slough.

Płatności w 3 ratach - lipiec, wrzesień 2022 oraz luty 2023.
Płatności w 10 ratach - miesięcznie od lipca 2022 do kwietnia 2023.

 

Przykład 3-ech opcji płatności dla pierwszego dziecka z rodziny

  Jednorazowo 3 raty 10 rat
Lipiec £350.00 £125.00 £37.00
Sierpień x x £37.00
Wrzesień x £120.00 £37.00
Październik x x £37.00
Listopad x x £37.00
Grudzień x x £37.00
Styczeń x x £37.00
Luty x £120.00 £37.00
Marzec x x £37.00
Kwiecień x x £37.00

Powyższy przykład rozłożenia płatności na raty dotyczy tylko opłaty za pierwsze dziecko. W przypadku rozłożenia płatności na raty drugiego i kolejnego dziecka, opłaty będą pomniejszone odpowiednio uwzględniając zniżkę w wysokości czesnego, jednakże opłata administracyjna zostanie doliczona do kwoty głównej czesnego dla każdego dziecka z osobna w takiej samej wysokości.

W przypadku, kiedy został uiszczony depozyt przy zapisie nowego dziecka do szkoły, wysokość pierwszej raty będzie pomniejszona o jego wartość.

 

Konto bankowe

Wpłaty za czesne oraz za książki należy uiszczać oddzielnie za każde dziecko na poniższe konto.

Polska Szkola
Account no. 53874749
Sort code: 01-08-15

Czesne Tytułem: imię i nazwisko ucznia, Aktualna klasa/Nowy*, Czesne (np. "Jan Kowal, 3A, Czesne", lub np. "Jan Kowal, Nowy, Czesne")
*Nowy - dla nowych uczniów w naszej szkole.

 

Dlaczego warto uczyć się z nami?

Pragniemy zauważyć, że nasza szkoła jest jedną z najtańszych w okolicy i jedyną, która pracuje na dwie zmiany i która przygotowuje dzieci do egzaminów z GCSE oraz A-level. Poniżej przedstawiliśmy wykres przedstawiający jak wykorzystywane są środki z opłat czesnego.

Więcej informacji o naszej ofercie edukacyjnej, organizacji zajęć oraz kadrze nauczycielskiej można znaleźć na stronie O nas.

 

Koszty podręcznikow i ćwiczeń

Ceny podręczników i ćwiczeń zostaną podane we wrześniu 2022.

 

ZAPISY UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2022-2023

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie edukacją Państwa dzieci w Polskiej Szkole w Slough. Zapraszamy dzieci od wieku przedszkolnego poprzez szkołę podstawową i klasy przygotowujące do egzaminu z języka polskiego na poziomie GCSE oraz A levels. Oferujemy edukację, która w sposób przyjemny i kreatywny kształci dzieci w zakresie języka polskiego, tradycji i kultury polskiej, elementów historii, geografii i muzyki oraz religii..

Jeśli jeszcze Państwo nie zapoznali się z ofertą naszej szkoły, zapraszamy do odwiedzenia strony O NAS oraz zapoznania się z informacją o opłatach na najbliższy rok szkolny w zakładce OPŁATY. Zapraszamy również do odwiedzenia szkolnej strony na Facebooku, gdzie publikujemy informacje o aktualnych wydarzeniach w naszej szkole.

Tryb zajęć w nowym roku szkolnym 2022-2023

W normalnym trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się w każdą sobotę od godz. 09:00 do 12:30 - grupy poranne oraz od godz. 13:00 do 16:30 - grupy popołudniowe.

Nie wszystkie roczniki moga być dostepne jako grupy popołudniowe, szczególnie klasy starsze. Uzależnione jest to od liczby chętnych do uczęszczania na takie lekcje.

A. Proces rejestracji nowych uczniów, którzy dotychczas nie uczyli się w naszej szkole

Bardzo ważne. Zanim dokonają Państwo zapisu dziecka na nowy rok szkolny, prosimy o zapoznanie się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkoły znajdującymi się w sekcji Ważne dokumenty.

W ciągu 2 tygodni od zakończenia procesu rejestracji, przedstawiciel Szkoły skontaktuje się z Państwem w celu omówienia szczegółów zapisu do szkoły.

   
  Kliknij ten link, aby przejść do Formularza Rejestracyjnego  
  

 

Krok 1 - rejestracja zainteresowania
Osoba ubiegająca się o miejsce w naszej szkole dla swojego dziecka musi wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący pod linkiem Rejestracja. Na formularzu zostanie poproszona o podanie danych kontaktowych rodziców/opiekunów, danych dziecka oraz preferencji odnośnie wybranych godzin zajęć przed- lub popołudniowych. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego rodzic/opiekun otrzyma email z potwierdzeniem wysłania formularza do szkoły.

Krok 2 - weryfikacja rejestracji
Pracownik szkoły skontaktuje się z rodzicem/opiekunem w celu weryfikacji danych oraz poda dane do zalogowania się do systemu szkolnego w celu zawarcia umowy na świadczenie usług edukacyjnych.

Krok 3
Kolejne kroki są takie same jak w procedurze zapisy dla aktualnych uczniów przedstawionej poniżej.

 

B. Proces zapisu na nowych rok szkolny dla aktualnych uczniów szkoły

Bardzo ważne. Zanim dokonają Państwo zapisu dziecka na nowy rok szkolny prosimy o zapoznanie się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkoły znajdującymi się w sekcji Ważne dokumenty.

 

 

  Klinij na ten link, aby zapisać dziecko/dzieci na kolejny rok szkolny 2022-2023

    

 

Krok 1 - Aktualizacja danych
Osoba ubiegająca się o miejsce w naszej szkole dla swojego dziecka / swoich dzieci na kolejny rok szkolny, po kliknięciu powyższego linka zostanie poproszona o wprowadzenie podstawowych informacji.

Krok 2 - Zawarcie umowy na świadczenie usług edukacyjnych
W trakcie wypełniania formularza będą Państwo mogli zapoznać się z warunkami umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz innych dokumentów powiązanych z ww. umową, a także wybrać opcję zapłaty za szkołę (jednorazowa lub ratalna). Wzór takiej umowy oraz innych powiązanych dokumentów znajdą Państwo również w sekcji Ważne dokumenty.

Zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych odbywa się online i nie wymaga dodatkowej formy papierowej z podpisem. Państwa zgoda na zawarcie niniejszej umowy oraz wniesienie opłaty są niezbędne do pełnej rejestracji Państwa dziecka na nowy rok szkolny. Po wypełnieniu formularza mogą Państwo sprawdzić pełną jego treść klikając na: Submit -> View results, a także zachować dla siebie kopię używając w przeglądarce opcji: Print -> Save as PDF (Drukuj -> Zapisz jako PDF). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w naszej szkole prosimy o pilną rejestrację Państwa dzieci oraz wniesienie opłaty za szkołę. O kolejności przydzielania miejsca w szkole i klasach będzie decydowała data pełnej rejestracji w tym data dokonania opłaty za szkołę.


Krok 3 - Wniesienie opłaty za szkołę
Wpłaty za czesne oraz za książki należy dokonać oddzielnie za każde dziecko na poniższe konto.

Polska Szkola
Account no. 53874749
Sort code: 01-08-15

Czesne Tytułem: imię i nazwisko + aktualna klasa/Nowy* + czesne (np. Jak Kowal 3A czesne, Jak Kowal Nowy czesne)
Książki Tytułem: imię i nazwisko + aktualna klasa + książki (np. Jak Kowal 3A książki).
*Nowy - dla nowych uczniów w naszej szkole.

Pierwszą opłatę należy wnieść na konto bankowe szkoły do końca lipca 2022.

Krok 4 - Potwierdzenie przyznania miejsca dla ucznia w klasie
Ostateczne potwierdzenie przyznania miejsca w szkole, przypisania do konkretnej klasy i grupy przed- lub popołudniowej, czy też o umieszczeniu na liście osób oczekujących zostanie do Państwa przesłane tak szybko, jak to będzie możliwe. Przewidujemy, że nastąpi to najwcześniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niestety nie możemy określić konkretnej daty, ponieważ nie znamy do końca ilości klas, które zostaną nam przydzielone przez Slough & Eton College oraz warunków i ograniczeń funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym.

   Organizacje współpracujące:
Szkoła jest wspierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią. Otrzymane środki przeznaczamy na pokrycie części wydatków związanych z wynajęciem budynku szkoły.
   

Copyright © 2023 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.