foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

The Polish Educational Society, Slough proudly presents...
Our Polish Saturday School !
Welcome!
We revel in the Polish language and add a bit of history, music, culture and literature. Hopefully this website will give you a flavour of what we are about. For more information and access to a form to register your child please go to the Parent Zone.

CZESNE ORAZ INNE OPŁATY NA ROK SZKOLNY 2022-2023

Wysokość podstawowej stawki czesnego

Dotyczy jednorazowej wpłaty całości czesnego do końca lipca 2022

1-sze dziecko 2-gie dziecko 3-cie i kolejne dziecko
£350 / rok £300 / rok £250 / rok

 

Dodatkowe opłaty za płatności ratalne

Płatności w 3 ratach - £15/dziecko.
Płatności w 10 ratach - £20/dziecko.

 

Terminy Płatności

Wpłaty wskazanych kwot należy dokonać nie później niż do końca wskazanego miesiąca, przy czym termin dotyczy daty wpływu środków na konto Polskiej Szkoły w Slough.

Płatności w 3 ratach - lipiec, wrzesień 2022 oraz luty 2023.
Płatności w 10 ratach - miesięcznie od lipca 2022 do kwietnia 2023.

 

Przykład 3-ech opcji płatności dla pierwszego dziecka z rodziny

  Jednorazowo 3 raty 10 rat
Lipiec £350.00 £125.00 £37.00
Sierpień x x £37.00
Wrzesień x £120.00 £37.00
Październik x x £37.00
Listopad x x £37.00
Grudzień x x £37.00
Styczeń x x £37.00
Luty x £120.00 £37.00
Marzec x x £37.00
Kwiecień x x £37.00

Powyższy przykład rozłożenia płatności na raty dotyczy tylko opłaty za pierwsze dziecko. W przypadku rozłożenia płatności na raty drugiego i kolejnego dziecka, opłaty będą pomniejszone odpowiednio uwzględniając zniżkę w wysokości czesnego, jednakże opłata administracyjna zostanie doliczona do kwoty głównej czesnego dla każdego dziecka z osobna w takiej samej wysokości.

W przypadku, kiedy został uiszczony depozyt przy zapisie nowego dziecka do szkoły, wysokość pierwszej raty będzie pomniejszona o jego wartość.

 

Konto bankowe

Wpłaty za czesne oraz za książki należy uiszczać oddzielnie za każde dziecko na poniższe konto.

Polska Szkola
Account no. 53874749
Sort code: 01-08-15

Czesne Tytułem: imię i nazwisko ucznia, Aktualna klasa/Nowy*, Czesne (np. "Jan Kowal, 3A, Czesne", lub np. "Jan Kowal, Nowy, Czesne")
*Nowy - dla nowych uczniów w naszej szkole.

 

Dlaczego warto uczyć się z nami?

Pragniemy zauważyć, że nasza szkoła jest jedną z najtańszych w okolicy i jedyną, która pracuje na dwie zmiany i która przygotowuje dzieci do egzaminów z GCSE oraz A-level. Poniżej przedstawiliśmy wykres przedstawiający jak wykorzystywane są środki z opłat czesnego.

Więcej informacji o naszej ofercie edukacyjnej, organizacji zajęć oraz kadrze nauczycielskiej można znaleźć na stronie O nas.

 

Koszty podręcznikow i ćwiczeń

Ceny podręczników i ćwiczeń zostaną podane we wrześniu 2022.

 

ZAPISY UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2022-2023

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie edukacją Państwa dzieci w Polskiej Szkole w Slough. Zapraszamy dzieci od wieku przedszkolnego poprzez szkołę podstawową i klasy przygotowujące do egzaminu z języka polskiego na poziomie GCSE oraz A levels. Oferujemy edukację, która w sposób przyjemny i kreatywny kształci dzieci w zakresie języka polskiego, tradycji i kultury polskiej, elementów historii, geografii i muzyki oraz religii..

Jeśli jeszcze Państwo nie zapoznali się z ofertą naszej szkoły, zapraszamy do odwiedzenia strony O NAS oraz zapoznania się z informacją o opłatach na najbliższy rok szkolny w zakładce OPŁATY. Zapraszamy również do odwiedzenia szkolnej strony na Facebooku, gdzie publikujemy informacje o aktualnych wydarzeniach w naszej szkole.

Tryb zajęć w nowym roku szkolnym 2022-2023

W normalnym trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się w każdą sobotę od godz. 09:00 do 12:30 - grupy poranne oraz od godz. 13:00 do 16:30 - grupy popołudniowe.

Nie wszystkie roczniki moga być dostepne jako grupy popołudniowe, szczególnie klasy starsze. Uzależnione jest to od liczby chętnych do uczęszczania na takie lekcje.

A. Proces rejestracji nowych uczniów, którzy dotychczas nie uczyli się w naszej szkole

Bardzo ważne. Zanim dokonają Państwo zapisu dziecka na nowy rok szkolny, prosimy o zapoznanie się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkoły znajdującymi się w sekcji Ważne dokumenty.

W ciągu 2 tygodni od zakończenia procesu rejestracji, przedstawiciel Szkoły skontaktuje się z Państwem w celu omówienia szczegółów zapisu do szkoły.

   
  Kliknij ten link, aby przejść do Formularza Rejestracyjnego  
  

 

Krok 1 - rejestracja zainteresowania
Osoba ubiegająca się o miejsce w naszej szkole dla swojego dziecka musi wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący pod linkiem Rejestracja. Na formularzu zostanie poproszona o podanie danych kontaktowych rodziców/opiekunów, danych dziecka oraz preferencji odnośnie wybranych godzin zajęć przed- lub popołudniowych. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego rodzic/opiekun otrzyma email z potwierdzeniem wysłania formularza do szkoły.

Krok 2 - weryfikacja rejestracji
Pracownik szkoły skontaktuje się z rodzicem/opiekunem w celu weryfikacji danych oraz poda dane do zalogowania się do systemu szkolnego w celu zawarcia umowy na świadczenie usług edukacyjnych.

Krok 3
Kolejne kroki są takie same jak w procedurze zapisy dla aktualnych uczniów przedstawionej poniżej.

 

B. Proces zapisu na nowych rok szkolny dla aktualnych uczniów szkoły

Bardzo ważne. Zanim dokonają Państwo zapisu dziecka na nowy rok szkolny prosimy o zapoznanie się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkoły znajdującymi się w sekcji Ważne dokumenty.

 

 

  Klinij na ten link, aby zapisać dziecko/dzieci na kolejny rok szkolny 2022-2023

    

 

Krok 1 - Aktualizacja danych
Osoba ubiegająca się o miejsce w naszej szkole dla swojego dziecka / swoich dzieci na kolejny rok szkolny, po kliknięciu powyższego linka zostanie poproszona o wprowadzenie podstawowych informacji.

Krok 2 - Zawarcie umowy na świadczenie usług edukacyjnych
W trakcie wypełniania formularza będą Państwo mogli zapoznać się z warunkami umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz innych dokumentów powiązanych z ww. umową, a także wybrać opcję zapłaty za szkołę (jednorazowa lub ratalna). Wzór takiej umowy oraz innych powiązanych dokumentów znajdą Państwo również w sekcji Ważne dokumenty.

Zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych odbywa się online i nie wymaga dodatkowej formy papierowej z podpisem. Państwa zgoda na zawarcie niniejszej umowy oraz wniesienie opłaty są niezbędne do pełnej rejestracji Państwa dziecka na nowy rok szkolny. Po wypełnieniu formularza mogą Państwo sprawdzić pełną jego treść klikając na: Submit -> View results, a także zachować dla siebie kopię używając w przeglądarce opcji: Print -> Save as PDF (Drukuj -> Zapisz jako PDF). Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w naszej szkole prosimy o pilną rejestrację Państwa dzieci oraz wniesienie opłaty za szkołę. O kolejności przydzielania miejsca w szkole i klasach będzie decydowała data pełnej rejestracji w tym data dokonania opłaty za szkołę.


Krok 3 - Wniesienie opłaty za szkołę
Wpłaty za czesne oraz za książki należy dokonać oddzielnie za każde dziecko na poniższe konto.

Polska Szkola
Account no. 53874749
Sort code: 01-08-15

Czesne Tytułem: imię i nazwisko + aktualna klasa/Nowy* + czesne (np. Jak Kowal 3A czesne, Jak Kowal Nowy czesne)
Książki Tytułem: imię i nazwisko + aktualna klasa + książki (np. Jak Kowal 3A książki).
*Nowy - dla nowych uczniów w naszej szkole.

Pierwszą opłatę należy wnieść na konto bankowe szkoły do końca lipca 2022.

Krok 4 - Potwierdzenie przyznania miejsca dla ucznia w klasie
Ostateczne potwierdzenie przyznania miejsca w szkole, przypisania do konkretnej klasy i grupy przed- lub popołudniowej, czy też o umieszczeniu na liście osób oczekujących zostanie do Państwa przesłane tak szybko, jak to będzie możliwe. Przewidujemy, że nastąpi to najwcześniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niestety nie możemy określić konkretnej daty, ponieważ nie znamy do końca ilości klas, które zostaną nam przydzielone przez Slough & Eton College oraz warunków i ograniczeń funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym.

Dni Polskiego Dziedzictwa - Klasy 7 i 8

Uczniowie klas 7 realizowali temat o Polonii i jej historii.  Uczniowie starali się zrozumieć wkład Polaków w rozwój świata. Warto zapamiętać choć ułamek osiągnięć pierwszych polskich emigrantów. Uczniowie z zainteresowaniem przysłuchiwali się ciekawym informacjom przygotowanym przez nauczyciela.

Klasy ósme przygotowały wspaniałe plakaty na temat zwierząt Polski.

  

Dni Polskiego Dziedzictwa - Klasy 4

W 4 a i 4 c Uczniowie przynieśli swoje pamiątki z pobytu w Polsce, opowiadając przy okazji gdzie byli, co zwiedzili i gdzie te pamiątkę kupili. Uczniowie uformowali z masy solnej twarze znanych Polaków i malowaliśmy je, opowiadając, dlaczego wybrali te osobę i czym sobie Ona zasłużyła na miano “Wielkiego Polaka "Próbowaliśmy tez polskich przysmaków (oscypki, pierniki, paluszki, krówkę, Michaszki, ptasie mleczko i polskie czekolady) oglądając spoty reklamowe o Polsce ukazujące Jej piękno i zachęcające do Jej odwiedzenia. Obejrzeliśmy komiks pt. Początki państwa polskiego i Uczniowie rozwiązywali quiz, krzyżówki i zagadki nt. Polski. Wszyscy brali Bardzo aktywy udział w lekcjach.

Dni Polskiego Dziedzictwa - Klasy 3

Z okazji dni Dziedzictwa Polskiego uczniowie rozmawiali o symbolach narodowych oraz o naszych skojarzeniach związanych z Polską. Uczniowie opowiadali o swoich rodzinnych stronach w Polsce, oglądaliśmy również herby polskich miast ( również ortograficznej części naszej wczorajszej lekcji i pisowni wyrazu herb ). Uczniowie wykonali godło (wklejone w zeszycie) oraz Polskie flagi, które zabrali ze sobą do domu.