foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

Witamy Wszystkich Państwa

Uczymy się i cieszymy językiem polskim, przekazujemy wiedzę z literatury i kultury polskiej jak również z historii, geografii, muzyki i śpiewu.

Zapraszamy do odwiedzenia sekcji O Nas gdzie znajdą Państwo więcej informacji o naszej szkole oraz naszej ofercie edukacyjnej jak również do sekcji Zapisy uczniów gdzie mogą Państwo zarejestrować swoje dzieci na przyszły rok szkolny 2021/22.

 

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza w Slough ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły

Obecnie poszukujemy kandydatki/kandydatów na stanowisko Dyrektora Szkoły. Jeżeli chcesz się włączyć w kierowanie placówką o blisko 70-letniej tradycji, mieć pozytywny wpływ na lokalną społeczność, a przede wszystkim budować instytucję, która uczy i rozwija kolejne pokolenia polskich dzieci, zgłoś się koniecznie już dziś!

 

Do konkursu zapraszamy wszystkich chętnych, którzy spełniają następujące wymagania:

  1. Ukończone studia wyższe magisterskie, posiadanie przygotowania pedagogicznego oraz predyspozycje do zajmowania w/w stanowiska.
  2. Minimum pięcioletni staż pracy na stanowisku nauczyciela.
  3. Brak przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.
  4. Aktualny Enhanced DBS check.
  5. Referencje od poprzedniego / obecnego pracodawcy(-ów) na żądanie.

Szukamy osoby otwartej i pozytywnie ukierunkowanej do stawianych przed nią wyzwań; osoby, która koncentruje się przede wszystkim na budowaniu właściwych relacji z kadrą nauczycielską. Wspiera grono pedagogiczne w procesie edukacyjnym, zachęca do rozwoju osobistego oraz dba o prawidłowy proces dydaktyczny uczniów. W trudnych sytuacjach będzie szukać kompromisu opartego przede wszystkim na dialogu, jak również potrafi skutecznie bronić swojego zdania. Łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętności zarządcze będą kluczowymi atutami kandydatury. Poprzez kreatywność i zaangażowanie będzie inspirować innych do działania na rzecz Szkoły.

 


Kandydatki/Kandydaci powinni przesłać następujące dokumenty:


1. List motywacyjny z uzasadnieniem przystąpienia do konkursu.

2. CV,

3. Skany oryginałów dokumentów niezbędnych do spełnienia wymogów formalnych na stanowisko Dyrektora.

 


Oferty należy wysyłać na adres mailowy Szkoły:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

z dopiskiem w tytule "Konkurs na Dyrektora" do dnia 22.08.2021.

Skontaktujemy się w wybranymi kandydatami.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się do dnia 30.08.2021.

O wynikach rekrutacji kandydatki/kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Rodziców

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Bardzo dziękujemy tym z Państwa, którzy przybyli na drugą część Walnego Zgromadzenia Rodziców w dniu 3 lipca br. Udało się nam w zasadzie zmieścić w planowanych 3 godzinach – z małym marginesem – oraz przeprowadzić wszystkie głosowania, a tych było sporo, łącznie 30. Tutaj załączona jest pełna ich lista wraz z wynikami.

Podczas Walnego Zgromadzenia uzupełniono w drodze głosowań skład Zarządu o nowych Członków:

- Panią Anitę Rudzińską,

- Panią Małgorzatę Drążek,

oraz skład Rady Nadzorczej o nowego Członka:

- Pana Eligiusza Lewandowskiego.

Lista Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej została zaktualizowana o powyższe osoby w zakładce Kontakt.

Na podstawie szeregu głosowań ustalono ramy funkcjonowania naszej Szkoły, które będą obowiązywać po przekształceniu jej w spółkę typu CIC (Community Interest Company – Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej). Zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia Rodziców dostosowane odpowiednio zostaną projekty regulaminów, a także nowy statut, który złożony zostanie do Companies House w momencie przekształcenia w CIC.

Gratulujemy nowym Członkom Władz Szkoły, życzymy owocnej pracy na rzecz naszych Uczniów, Rodziców, Opiekunów i Społeczności.

 

Zapraszamy rodziców/opienkunów
do współzarządzania nasza szkołą

Serdecznie zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w życie Szkoły. Zapraszamy Rodziców/Opiekunów do pilnego zgłoszenia siebie, lub innych Rodziców (po uzgodnieniu z potencjalnym kandydatem) do Prezesa lub do Rady Nadzorczej. W trakcie Walnego Zgromadzenia Rodziców odbędzie się glosowanie, na podstawie którego nowe osoby będą mogły dołączyć do Zarządu lub Rady Nadzorczej.

Już prawie 70 lat nasza lokalna społeczność podejmuje wysiłek związany z zapewnieniem kolejnym pokoleniom dostępu do ojczystego języka, naszej historii i kultury. Szukamy osób, które swoim doświadczeniem, talentami, oddaniem i miłością do Ojczyzny, włączą się w ten wspaniały, społeczny projekt. Jeżeli i Ty zechcesz odcisnąć swój „pozytywny ślad” i przyczynić się do jeszcze bardziej prężnego i dynamicznego rozwoju Szkoły, skontaktuj się z nami! Serdecznie zapraszamy!

Osoby zainteresowane prosimy o pilny kontakt gdyż już w dniu 3 lipca 2021 roku na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Rodziców odbędzie się głosowanie nad zgłoszonymi kandydaturami.


Zaproszenie do udziału w zarządzaniu szkołą

WALNE  ZGROMADZENIE  RODZICÓW

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Pragniemy poinformować, że druga część, nie do końca przeprowadzonego w dniu 17 kwietnia 2021 r., Walnego Zgromadzenia Rodziców (WZR) naszej szkoły, odbędzie się w dniu 3 lipca 2021 o godzinie 13:30 w polskim kościele w Slough.

Dzięki uprzejmości ks. Proboszcza Leszka Buby WZR odbędzie się w polskim kościele w budynku Lokalnej Misji Katolickiej w Slough pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Królowej Polski (Local Polish Catholic Mission in Slough of Divine Mercy & Our Lady Queen of Poland), 48 Pitts Road, Slough, SL1 3XH, Berkshire.

W związku z obostrzeniami i limitem zgromadzeń, od dnia dzisiejszego rozpocznie się rejestracja osób chętnych, aby wziąć stacjonarny udział w zgromadzeniu.
Bardzo prosimy, żeby z każdej rodziny rejestrowała się tylko jedna osoba z powodu ograniczeń miejscowych. Tak żeby większa ilość przedstawicieli danej rodziny miała szansę uczestniczyć w Walnym.

Link do rejestracji będzie przesłany przez wychowawców klas.

Rejestracja zakończy się dnia 30.06.2021 r.

Ilość miejsc limitowana jest do 50 osób.

W WZR mogą wziąć udział TYLKO I WYŁĄCZNIE rodzice/opiekunowie naszych uczniów. Na WZR będą mogli wejść tylko Ci z Państwa, którzy dokonali rezerwacji i okażą nam przy wejściu „bilecik” z nazwiskiem.

Jeśli, do dnia 26.06.2021 r. ilość osób zarejestrowanych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu przekroczy limit 50 osób, wtedy Zarząd rozważy możliwość udostępnienia udziału w WZR osobom znajdującym się na liście rejestracyjnej powyżej 50 miejsca poprzez dostęp online.

Osoby, które będą się rejestrowały, proszone są o wypełnienie każdej rubryki prawidłowo: imię i nazwisko, imię i nazwisko dziecka, klasa oraz mail, na który przyjdzie potwierdzenie rejestracji.

Osoby, które nie będą mogły wziąć udziału w WZR osobiście, a będą chciały zadać pytania odnośnie punktów przewidzianych w programie WZR proszone są o przesłanie pytań do dnia 30.06.2021 r. na adres Rady Nadzorczej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Pod uwagę będą brane tylko te pytania, które będą przesłane z adresu email rodzica/opiekuna zarejestrowanego w szkolnym systemie oraz zostaną podpisane imieniem i nazwiskiem rodzica/opiekuna oraz imieniem i nazwiskiem ucznia oraz klasą do której dziecko uczęszcza.

Rodzice, którzy zarejestrują się na WZR, a nie będą mieli możliwości odebrania swoich dzieci ze szkoły ze zmiany porannej, będą mogli, na czas WZR, zostawić swoje dzieci w świetlicy szkolnej. Przewiduje się, że świetlica będzie otwarta do godziny 17:00. W tym dniu zajęcia w naszej szkole będą odbywały się normalnie.

Ze względu na miejsce, już dzisiaj bardzo prosimy o stosowne zachowanie i przestrzeganie panujących w nim zasad.

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA RODZICÓW
POLSKIEJ SZKOŁY PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH im. HENRYKA SIENKIEWICZA
Ltd by GUARANTEE w Slough

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu Szkoły.

2. Wybory uzupełniające (według potrzeb) na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rodziców, jego Zastępcy oraz Sekretarza.

3. Przekazanie prowadzenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.

4. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej (Skrutacyjnej).

5. Głosowania nad wyborem dodatkowych członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej; Link do zaproszenie do współpracy w Radzie nadzorczej oraz Zarządzie.

6. Przedstawienie głównych założeń organizacyjnych nowego Statutu Szkoły jako CIC (Community Interest Company), Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Szkoły; Link do głównych założeń organizacyjnych powyższego Statutu i Regulaminów.

7. Głosowania Walnego Zgromadzenia Rodziców w sprawie zmian w Statucie i Regulaminach Szkoły:

  1. w sprawie wprowadzenia wszystki zmian proponowanych w zestawieniu zmian; Link do Zestawienia propozycji zmian w Statutcie, Regulaminie Rady Nadzorczej, Regulaminie Zarządu oraz Regulaminie Szkoły.
  2. Jeśli głosowanie z punktu a. nie zatwierdzi wszystkich zmiany to nastąpi glosowanie nad poszczególnymi głównymi/kluczowymi założeniami do tychże dokumentów.
  3. Głosowanie nad zobowiązaniem Zarządu i Rady Nadzorczej do opracowania i przyjęcia dokumentów Statutu, Regulaminu Rady Nadzorczej, Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Szkoły zgodnie z przegłosowanymi w punkcie a lub b głównymi założeniami do tychże dokumentów oraz dokonania przekształcenia szkoły w organizację CIC.

8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Szkoły.

9. Informacje organizacyjne.

10. Wolne Wnioski.

11. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków przyjętych Uchwał i Wniosków.

12. Zamknięcie posiedzenia Walnego Zgromadzenia Rodziców.

 
Życzenia dla wszystkich Dzieci!

Kochane dzieci! Chcielibyśmy wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzyć dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, realizacji Waszych celów i pragnień oraz beztroskiej zabawy i dużo uśmiechu! Żebyście zawsze były uśmiechnięte, wesołe i radosne, a każdy dzień był pełen niespodzianek! Życzy Dyrekcja, Zarzád Szkoły oraz Grono Pedagogiczne.

Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie.” — Paulo Coelho


 

Organizacje współpracujące:

Szkoła jest wspierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią. Otrzymane środki przeznaczamy na pokrycie części wydatków związanych z wynajęciem budynku szkoły.
Logo Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Copyright © 2021 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.