foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza


Polska Macierz Szkolna w Slough prowadzi Polską Szkołę Sobotnią. Uczymy się, bawimy się, poznajemy się.

Witamy wszystkich!
Cieszymy się językiem polskim i dodajemy wiedzę historii, muzyki, śpiewu, literatury i kultury polskiej.
Zawieramy informacje o szkole, zobacz Strefę Rodzica poniżej aby zarejestrować swoje dzieci i dołączyć się do nas!

POLSKA SZKOŁA PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH

HENRYKA SIENKIEWICZA Ltd by Guarantee

11A Station Road, SL1 6JJ Slough

 

prowadząca działalność w:

Slough and Eton Business College,

Ragstone Road, Slough, SL1 2PU

 

SZANOWNE GRONO RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

 

DRODZY PAŃSTWO!

 

         Chciałbym niniejszym przekazać Państwu porządek obrad dorocznego Walnego Zgromadzenia Rodziców, które odbędzie się w dniu 14.10.2018 roku w Polskim Klubie w Slough, przy ulicy Church Ln, SL2 4NZ Początek spotkania przewidziany jest na godzinę 14:00. 

 

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA RODZICÓW

POLSKIEJ SZKOŁY PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH im. HENRYKA SIENKIEWICZA

Ltd by GUARANTEE w Slough

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu Szkoły - Pana Andrzeja Drążka
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rodziców, jego Zastępcy oraz Sekretarza.
 3. Przekazanie prowadzenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia
 4. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej (Skrutacyjnej) – Przewodniczący Zgromadzenia
 5. Przedstawienie sprawozdania o działalności Szkoły w okresie ostatních 6 miesięcy – Prezes Zarządu Andrzej Drążek
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Szkoły w okresie ostatních 6 miesięcy.
 7. Wybory Członków Rady Nadzorczej Szkoły
 8. Wybory Członków Rady Rodziców Szkoły
 9. Informacje organizacyjne
 • Wolne Wnioski
 • Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszonych Uchwał i Wniosków
 • Zamknięcie Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Rodziców

 

Slough, 30.09.2018

Łączę wyrazy szacunku   

Prezes Zarządu  Andrzej Drążek

Drodzy Rodzice,

22.09- tematem dnia była kalendarzowa jesień. Dzieci wypowiadały się na temat zmian zachodzących w przyrodzie. Rozmawialiśmy również na temat wsi, zabudowań wiejskich, zwierząt gospodarskich. Nazywaliśmy wszystkie małe obrazki z podkreśleniem liter ó/u, y w podpisach obrazków (Elem. str.12,13). wykonaliśmy ćwiczenia ze str.10,11 i 12. Zadanie domowe str.13

Z poważaniem

Anna Lewandowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Witam serdecznie

W dniu 15/09 dzieci wysłuchały wiersza Juliana Tuwima pt. "Okulary" i poznały samogłoski i,o. Rozmawialiśmy na temat praw i obowiązków ucznia kl1

Dzieci wypowiadały się również na temat ruchu ulicznego i bezpiecznego poruszania się w mieście.(elem.str.12,13). Wykonywaliśmy ćwiczenia ze str. 6,7 i 8 . Zadanie domowe ćw. str.9

Z poważaniem

Anna Lewandowska

 

 

 

  

Witam serdecznie.

Na dzień 22 wrzesien proszę, aby dzieci uzupełnily zdania w podreczniku str 18 wpisujeąc je do zeszytu, a także napisały 5 zdań opisujacych najważniejsze wydarzenia II Wojny Swiatowej.

Pozdrawiam serdecznie Joanna Krawiec.

Witamy Szanownych Rodziców. 

 

Mamy nadzieję, że wakacyjny czas był pełen wrażeń i odpoczynku. 

Rozpoczeliśmy Rok Szkolny 2018/19 

Zajęcia poranne odbywać się będą od 09:00 do 12:30 

Zajęcia popołudniowe od godz.13:00 do 16:30 

Struktura organizacyjna klas będzie częściowo zmieniona. 

W tym roku mamy 

GRUPĘ DZIECI 5 LETNICH 

KLASY 0-8

GCSE 1/2 

A-LEVEL 1/2 

Mamy ujednolicony program nauczania obowiązujący w szkołach uzupełniających opracowany przez MEN. 

W związku z tym wprowadzamy podręczniki i ćwiczenia od klasy 0, we wszystkich klasach będą obowiązywały te same podręczniki i ćwiczenia, których będzie kontynuacja w następnych latach nauki ( podręczniki będą mogły być odsprzedane na koniec roku, bądź przekazane młodszemu rodzeństwu. 

Jesteśmy w trakcie uzupełniania kalendarza wydarzeń szkolnych. 

Prosimy o regularne sprawdzanie naszej strony internetowej, na której będą pojawiać się istotne dla rodziców informacje. 

 

Dziękujemy 

 

Zarząd 

Dyr. Szkoły Danuta Jaremko 

 

Nasi sponsorzy:

Szkoła jest sponsorowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią. Środki przeznaczamy na wydatki związane z wynajęciem szkoły.

Copyright © 2019 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.