foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza


Polska Macierz Szkolna w Slough prowadzi Polską Szkołę Sobotnią. Uczymy się, bawimy się, poznajemy się.

Witamy wszystkich!
Cieszymy się językiem polskim i dodajemy wiedzę historii, muzyki, śpiewu, literatury i kultury polskiej.
Zawieramy informacje o szkole, zobacz Strefę Rodzica poniżej aby zarejestrować swoje dzieci i dołączyć się do nas!

Św. Mikołaj jest już prawie gotowy do wizyty w naszej szkole ??? ??
Jak co roku uczniowie z najmłodszych klas razem z wychowawcami organizują jasełka i poczęstunek dla gości ??
Dzieci przygotowują się do występu, a rodziców prosimy o pyszne, domowe wypieki ???, które będą sprzedawane w szkolnej kawiarence. 
Rodziców i opiekunów z "trójek klasowych " będziemy również prosili o pomoc ( piątek 7 grudnia w godzinach południowych) w przygotowaniu sceny dla małych artystów i u...

Zobacz więcej
Brak automatycznego tekstu alternatywnego.
 
 

Powtorzenie materialu jako przygotowanie do egzaminu probnego z jezyka polskiego (Reading i Writing).

Powtorz slownictwo niezbedne do formalnego stylu wypowiedzi oraz ortografie i interpunkcje.

Dzień dobry,

na lekcji dzieci zapoznały się z treścią wiersza. Rozmawialiśmy o patriotyzmie jako szczególnym rodzaju miłości.  Każde z dzieci miało możliwość przeczytania wiersza na głos co też z chęcią robiły, dzięki temu doskonaliły umiejętność czytania.  Uczniowie brali czynny udział w dyskusji. Wyjaśniliśmy znaczenie słowa patriotyzm. Dzieci doskonaliły umiejętności językowe. 

Na drugiej lekcji omówiliśmy zdanie podrzędnie złożone a następnie uzupełnialismy ćwiczenia aby utrwalić tę wiedzę .

Nie zadałam pracy domowej ponieważ była to moja pierwsza lekcja z tą klasą. Poprosiłam tylko aby zostały uzupełnione zaległe ćwiczenia.

Drodzy rodzice od dnia dzisiejszczego 20.10.18  prosimy przyprowadzać i odbierać dzieci z boiska szkolnego  na terenie Slough and Eton College. 

Wejście na teren boiska przez bramę z tyłu budynku szkoły. 

 

Dziękuęmy :) 

Nasi sponsorzy:

Szkoła jest sponsorowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią. Środki przeznaczamy na wydatki związane z wynajęciem szkoły.

Copyright © 2019 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.