foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

ZAPISY UCZNIÓW NA ROK SZKOLNY 2021/22

Dziękujemy bardzo za zainteresowanie edukacją Państwa dzieci w Polskiej Szkole w Slough. Zapraszamy dzieci od wieku przedszkolnego poprzez szkołę podstawową i klasy przygotowujące do egzaminu z języka polskiego na poziomie GCSE oraz A levels. Oferujemy edukację, która w sposób przyjemny i kreatywny kształci dzieci w zakresie języka polskiego, tradycji i kultury polskiej, elementów historii, geografii i muzyki oraz religii..

Jeśli jeszcze Państwo nie zapoznali się z ofertą naszej szkoły zapraszamy do odwiedzenia strony O NAS oraz z informacją o opłatach na najbliższy rok szkolny w zakładce OPŁATY. Zapraszamy również do odwiedzenia szkolnej strony na Facebooku gdzie publikujemy informacje o aktualnych wydarzeniach w naszej szkole.

Tryb zajęć w nowym roku szkolnym 2021-2022

W normalnym trybie stacjonarnym zajęcia odbywają się w każdą sobotę od godz. 09:00 - 12:30 - grupy poranne oraz od godz. 13:00 - 16:30 - grupy popołudniowe. Jednakże, z powodu pandemii koronawirusa oraz ograniczeń jakie rząd narzuca na szkoły, tryb i czas zajęć szkolnych zostaną dostosowane do aktualnych wymagań rządowych.

A. Proces rejestracji nowych uczniów, którzy dotychczas nie uczyli się w naszej szkole

Bardzo ważne. Zanim dokonają Państwo zapisu dziecka na nowy rok szkolny prosimy o zapoznanie się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkoły znajdującymi się w sekcji Ważne dokumenty.

W ciągu 2 tygodni od zakończenia procesu rejestracji, przedstawiciel Szkoły skontaktuje się z Państwem w celu omówienia szczegółów zapisu do szkoły.

    
  Kliknij ten link, aby przejść do Formularza Rejestracyjnego  
  

 

Krok 1 - rejestracja zainteresowania
Osoba ubiegająca się o miejsce w naszej szkole dla swojego dziecka musi wypełnić formularz rejestracyjny najdujący pod linkiem Rejestracja. Na formularzu zostanie poproszona o podanie danych kontaktowych rodziców/opiekunów, danych dziecka oraz preferencji odnośnie wybranych godzin zajęć przed lub popołudniowych. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego rodzic/opiekun otrzyma email z potwierdzeniem wysłania formularza do szkoły.

Krok 2 - weryfikacja rejestracji
Pracownik szkoły skontaktuje się z rodzicem/opiekunem w celu weryfikacji danych oraz poda dane do zalogowania się do systemu szkolnego w celu zawarcia umowy na świadczenie usług edukacyjnych.

Krok 3
Kolejne kroki są takie same jak w procedurze zapisy dla aktualnych uczniów przedstawionej poniżej.

 

B. Proces zapisu na nowych rok szkolny dla aktualnych uczniów szkoły

Bardzo ważne. Zanim dokonają Państwo zapisu dziecka na nowy rok szkolny prosimy o zapoznanie się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkoły znajdującymi się w sekcji Ważne dokumenty.

 

 
 Klinij na ten link, aby zawrzeć umowę na rok szkolny 2021/2022
   

 

Krok 1 - Aktualizacji danych
Osoba ubiegająca się o miejsce w naszej szkole dla swojego dziecka, po zalogowaniu się do systemu (dane do zalogowania zostana przekazane Państwu wiadomościa na aplikacji Telegram) zostanie poproszona o zweryfikowanie i uaktualnienie danych kontaktowych oraz osobowych swoich oraz ucznia.

Krok 2 - Zawarcie umowy na świadczenie usług edukacyjnych
Następnie w systemie szkolnym, w sekcji Komunikaty znajdą Państwo link do umów o świadczenie usług edukacyjnych dla każdego z Państwa dziecka, które zostało dotychczas zarejestrowane w systemie.
Klikając na link “Dowiedz się więcej” zostaną Państwo przeniesieni do sekcji, w której będą Państwo mogli zapoznać się z warunkami umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz innych dokumentów powiązanych z ww. umową oraz będą Państwo mogli wybrać opcję zapłaty za szkołę (jednorazowa lub ratalna) za danego ucznia. Wzór takiej umowy oraz innych powiązanych dokumentów znajdą Państwo również w sekcji Ważne dokumenty.

Zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych odbywa się online i nie wymaga dodatkowej formy papierowej z podpisem. Państwa zgoda na zawarcie niniejszej umowy oraz wniesienie opłaty są niezbędne do pełnej rejestracji Państwa dziecka na nowy rok szkolny. Wy wypełnieniu formularzy i zawarciu umowy otrzymają Państwo email z potwierdzeniem zawarcia umowy oraz danymi konta bankowego do wniesienie opłaty za szkołę. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc w naszej szkole prosimy o pilną rejestrację Państwa dzieci oraz wniesienie opłaty za szkołę. O kolejności przydzielania miejsca w szkole i klasach będzie decydowała data pełnej rejestracji w tym data dokonania opłaty za szkołę.


Krok 3 - Wniesienie opłaty za szkołę
Wpłaty za czesne oraz za książki należy dokonać oddzielnie za każde dziecko na poniższe konto.

Polska Szkoła
Account: 53874749
Sort-Code: 01-08-15

Czesne Tytułem: imię i nazwisko + aktualna klasa/Nowy* + czesne (np. Jak Kowal 3A czesne, Jak Kowal Nowy czesne)
Książki Tytułem: imię i nazwisko + aktualna klasa + książki (np. Jak Kowal 3A książki).
* "Nowy" dla nowych uczniów w naszej szkole.

Pierwszą opłatę należy wnieść na konto bankowe szkoły do końca lipca 2021.

Krok 4 - Potwierdzenie przyznania miejsca dla ucznia w klasie
Ostateczne potwierdzenie przyznania miejsca w szkole, przypisania do konkretnej klasy i grupy przed lub popołudniowej lub o umieszczeniu na liście osób oczekujących zostanie do Państwa przesłane tak szybko jak to będzie możliwe. Przewidujemy, że nastąpi to jawcześniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Niestety nie możemy określić konkretnej daty ponieważ nie znamy do końca ilości klas, które zostaną nam przydzielone przez koledż Slough & Eton oraz warunków i ograniczeń funkcjonowania szkół w nowym roku szkolnym.

   Organizacje współpracujące:
Szkoła jest wspierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią. Otrzymane środki przeznaczamy na pokrycie części wydatków związanych z wynajęciem budynku szkoły.
   

Copyright © 2021 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.