foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

  Lista klas
  Wybierz klasę, żeby zobaczyć prace domowe.

  Grupa poranna Grupa popołudniowa
  0 Przedszkole AM 0 Przedszkole PM
  0A 0C
  0B 0D
  1A 1C
  1B 1D
  2A 2C
  2B 2D
  3A 3C
  3B 3D
  4A 4C
  4B 4D
  5A 5C
  5B 6B
  6A
  7A
  8A
  A1
  A2
  GCSE 1
  GCSE 2


  Przedmioty
  Religia
  Historia
  Muzyka
  Geografia


  Kodeks Ucznia

  1. Będę regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły.
  2. Będę brać czynny udział w lekcjach.
  3. Nie będę jeść ani pić podczas lekcji.
  4. Rozumiem, że telefony komórkowe i gry elektroniczne muszą być wyłączone podczas lekcji.
  5. Nie będę opuszczać terenu szkoły w godzinach szkolnych.
  6. Będę przebywać w klasie tylko podczas zajęć lekcyjnych.
  7. Będę regularnie odrabiać pracę domową.
  8. Będę przygotowany do lekcji i będę przynosić odpowiednie przybory szkolne, zeszyty i podręczniki.
  9. Będę koleżeński i opiekuńczy w stosunku do młodszych.
  10. Będę z szacunkiem odnosić się do starszych, przełożonych i dyżurnych.
  11. Będę szanować budynek szkolny i jego wyposażenie.
  12. Zabronine jest zucie gumy.

  Rozumiem, że posiadanie i zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu są surowo zabronione.
  Do szkoły nie przynoszę żadnych szkodliwych materiałów i nie noszę noża.

Nasi sponsorzy:

Szkoła jest sponsorowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią. Środki przeznaczamy na wydatki związane z wynajęciem szkoły.
  

Copyright © 2020 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.