foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

  Lista klas
  Wybierz klasę, żeby zobaczyć prace domowe.

  Grupa poranna Grupa popołudniowa
  0 Przedszkole AM 0 Przedszkole PM
  0A 0C
  0B 1C
  1A 2C
  1B 3C
  2A 4C
  2B 6B
  3A 7B
  3B
  4A
  4B
  5A
  5B
  6A
  7A
  8A
  A1/A2
  GCSE 1
  GCSE 2


  Przedmioty
  Religia
  Historia
  Muzyka
  Geografia


  Kodeks Ucznia

  1. Będę regularnie i punktualnie uczęszczać do szkoły.
  2. Będę brać czynny udział w lekcjach.
  3. Nie będę jeść ani pić podczas lekcji.
  4. Rozumiem, że telefony komórkowe i gry elektroniczne muszą być wyłączone podczas lekcji.
  5. Nie będę opuszczać terenu szkoły w godzinach szkolnych.
  6. Będę przebywać w klasie tylko podczas zajęć lekcyjnych.
  7. Będę regularnie odrabiać pracę domową.
  8. Będę przygotowany do lekcji i będę przynosić odpowiednie przybory szkolne, zeszyty i podręczniki.
  9. Będę koleżeński i opiekuńczy w stosunku do młodszych.
  10. Będę z szacunkiem odnosić się do starszych, przełożonych i dyżurnych.
  11. Będę szanować budynek szkolny i jego wyposażenie.
  12. Zabronine jest zucie gumy.

  Rozumiem, że posiadanie i zażywanie narkotyków, spożywanie alkoholu oraz palenie tytoniu są surowo zabronione.
  Do szkoły nie przynoszę żadnych szkodliwych materiałów i nie noszę noża.

Organizacje współpracujące:

Szkoła jest wspierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią. Otrzymane środki przeznaczamy na pokrycie części wydatków związanych z wynajęciem budynku szkoły.
Logo Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Copyright © 2021 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.