foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

Witamy Wszystkich Państwa

Uczymy się i cieszymy językiem polskim, przekazujemy wiedzę z literatury i kultury polskiej jak również z historii, geografii, muzyki i śpiewu.

Zapraszamy do odwiedzenia sekcji O Nas gdzie znajdą Państwo więcej informacji o naszej szkole oraz naszej ofercie edukacyjnej jak również do sekcji Zapisy uczniów gdzie mogą Państwo zarejestrować swoje dzieci na przyszły rok szkolny 2020/21.

 

LEKCJE  ONLINE

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych im.Henryka Sienkiewicza w Slough wychodząc naprzeciw wyzwaniu jakie stanęło przed nami na czas zawieszenia zajęć stacjonarnych , podjęła decyzję o wdrożeniu projektu nauczania zdalnego, którego celem jest kontynuowanie programu nauczania poprzez aplikację ZOOM drogą internetową aby uniknąć nagromadzenia zaległości wynikających z zawieszenia zajęć. Jest to rozwiązanie alternatywne oraz tymczasowe.

Czytaj więcej: LEKCJE  ONLINE

OPŁATY ZA II PÓŁROCZE

Przypominamy, że z dniem 29 lutego 2020 upływa termin uregulowania opłaty za drugie półrocze.
Zgodnie z Regulaminem, po tym okresie zostanie naliczona kara w wysokości £30

 

Dane do przelewu:

Polska Szkoła
Account: 53874749
Sort-Code: 01-08-15

Tytułem: imię i nazwisko + klasa (np. Jak Kowal 3A)

HALF TERM :)

W dniu dzisiejszym, nasi uczniowie nie maja zajęć lekcyjnych.

Udanego , radosnego i rodzinnego weekendu.
Odpoczywajcie, cieszcie się słonkiem i swoją obecnością pamiętając przy tym o zasadach bezpieczeństwa.
Do zobaczenia na zajęciach w następną sobotę 06.06.2020 

Czytaj więcej: HALF TERM

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Niniejszym pragniemy poinformować, iż w związku z rezygnacją Pana Andrzeja Drążka z funkcji Prezesa Zarządu Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza Ltd by Guarantee w Slough działającej pod nazwą skróconą Polish Heritage School Slough, jak również rezygnacji kilku innych dotychczasowych członków Zarządu oraz osób występujących jako gwarantorzy Spółki, do Rejestru Spółek (Companies House) wprowadzone zostały następujące zmiany mające na celu umożliwienie ciągłego, sprawnego funkcjonowania Szkoły w tym trudnym okresie.

W miejsce ustępującego Pana Prezesa Andrzeja Drążka wpisana została Pani Wiceprezes Katarzyna Gajewska, która do dnia 22/05/2020 r. pełniła obowiązki Prezesa Zarządu, które następnie decyzją Rady Nadzorczej zostąły powierzone Pani Sylwi Witynskiej. Ze względu na zbliżone role jakie pełnią gwarantorzy oraz Rada Nadzorcza, nowymi gwarantorami w Rejestrze Spółek zostali wpisani aktualni członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Pan Robert Burzyński, Pani Aneta Wójcik, Pani Dorota Szamrowicz, Pani Maja Gadziała oraz Pan Tomasz Kowal.

Czytaj więcej: Zmiany w Zarządzie Polskiej Szkoły w Slough

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Opiekunowie,

W nawiązaniu do ostatnich wydarzeń związanych z działalnością Zarządu, a w szczególności podejmowanych przez panią Katarzynę Gajewską, jako pełniącą obowiązki Prezesa Zarządu, działań i decyzji chcielibyśmy przypomnieć, iż Rada Nadzorcza Szkoły wybrana została głosami Rodziców na ostatnim Walnym Zgromadzeniu Rodziców jakie odbyło się w dniu 19.10.2019 r., reprezentuje Rodziców i  jest organem nadrzędnym i kontrolnym w stosunku do Zarządu, a członkowie Rady Nadzorczej są jednocześnie gwarantami Spółki, pod którą Szkoła prowadzi swoją działalność. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szkoły, w tym też Zarządu, Rada Nadzorcza jest zobowiązana podjąć kroki w celu ograniczenia zaistniałych szkód, bądź ryzyka i skutków takich szkód.

Czytaj więcej: Decyzja Rady Nadzorczej w sprawie osoby pełniącej funkcję Prezesa Zarządu do czasu Walnego...

Nasi sponsorzy:

Szkoła jest sponsorowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią. Środki przeznaczamy na wydatki związane z wynajęciem szkoły.
  

Copyright © 2020 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.