foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

The Polish Educational Society, Slough proudly presents...
Our Polish Saturday School !
Welcome!
We revel in the Polish language and add a bit of history, music, culture and literature. Hopefully this website will give you a flavour of what we are about. For more information and access to a form to register your child please go to the Parent Zone.

PODSUMOWANIE WALNEGO ZGROMADZENIA RODZICÓW

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Dziękujemy przybyłym na Walne Zgromadzenie Rodziców w dniu 15 października br. Przebiegło bardzo sprawnie, a po nim odbyła się Rada Pedagogiczna z poczęstunkiem dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej (w Polsce obchodzonym dzień wcześniej).

 

Przeprowadzono głosowania w sprawie 5 wniosków, których treść i wyniki można odczytać tutaj.

 

Zachęcamy Rodziców do zgłaszania swych kandydatur na Członków Rady Nadzorczej i Zarządu. Dzięki zmianom wprowadzonym podczas ostatnich Walnych Zgromadzeń, Członkowie obydwu gremiów mogą być powoływani w zasadzie w dowolnym czasie (kiedyś tylko podczas Walnych Zgromadzeń Rodziców – standardowo raz w roku).

 

Przed Walnym Zgromadzeniem Rodziców odbyło się spotkanie (jednoosobowej obecnie) Rady Nadzorczej z wówczas jeszcze p.o. Prezesa, która zatwierdziła kontynuację pracy w Zarządzie Pań:

- Anity Rudzińskiej jako Członka Zarządu,

- Małgorzaty Drążek jako Prezesa Zarządu,

…a także przyjęcie jako Członka Zarządu Pani Joanny Kobylskiej, która podczas Walnego Zgromadzenia pokrótce przedstawiła swoją sylwetkę.

W dniu Walnego Zgromadzenia pożegnaliśmy Członka Rady Nadzorczej, Pana Roberta Burzyńskiego, z wielkimi podziękowaniami za ostatnie kilka lat pracy charytatywnej na rzecz Szkoły oraz szerszej polskiej społeczności w Slough.

Lista Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej została zaktualizowana na stronie naszej Szkoły w zakładce Kontakt.

 

   Organizacje współpracujące:
Szkoła jest wspierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią. Otrzymane środki przeznaczamy na pokrycie części wydatków związanych z wynajęciem budynku szkoły.
   

Copyright © 2024 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.