foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

The Polish Educational Society, Slough proudly presents...
Our Polish Saturday School !
Welcome!
We revel in the Polish language and add a bit of history, music, culture and literature. Hopefully this website will give you a flavour of what we are about. For more information and access to a form to register your child please go to the Parent Zone.

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Rodziców

W dniu 21 października 2023 r. odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Rodziców Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza w Slough.

Przeprowadzono głosowania w sprawie 4 wniosków, których treść i wyniki można odczytać tutaj.

Na stanowisko Prezesa Zarządu naszej Szkoły powrócił po dwóch latach przerwy p. Paweł Ignatowicz, którego wybór został zatwierdzony przez WZR jednogłośnie (on sam grzecznościowo wstrzymał się od głosowania).

Walne Zgromadzenie wybrało na 4-letnią kadencję nowego Członka Rady Nadzorczej, p. Paulinę Warszawik-Gąsior.

Podczas WZR poinformowano o przyjęciu do grona Członków Zarządu p. Eweliny Garniewskiej (od połowy października br.) oraz p. Justyny El Mesbahi (od początku lipca br.), a także o rezygnacji z tej funkcji p. Joanny Kobylskiej z efektem na dzień 20 października 2023 r.

Cieszymy się z powiększenia składu władz naszej Szkoły. Gratulujemy wyborów. Dziękujemy za dotychczasową pracę oraz z góry za jej kontynuację w ramach pełnionych funkcji lub wolontariatu.

Lista Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej została zaktualizowana na stronie naszej Szkoły w zakładce Kontakt.

   Organizacje współpracujące:
Szkoła jest wspierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią. Otrzymane środki przeznaczamy na pokrycie części wydatków związanych z wynajęciem budynku szkoły.
   

Copyright © 2024 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.