foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

Witamy Wszystkich Państwa

Uczymy się i cieszymy językiem polskim, przekazujemy wiedzę z literatury i kultury polskiej jak również z historii, geografii, muzyki i śpiewu.

Zapraszamy do odwiedzenia sekcji O Nas gdzie znajdą Państwo więcej informacji o naszej szkole oraz naszej ofercie edukacyjnej jak również do sekcji Zapisy uczniów gdzie mogą Państwo zarejestrować swoje dzieci na przyszły rok szkolny 2020/21.

 

Konsultacje Sienkiewicza

Drodzy Rodzice, Sznowni Państwo,

Pragniemy Państwa poinformować, iż wychodząc naprzeciw zgłaszanym nam przez nauczycieli oraz niektórych z Państwa potrzebom zorganizowania wsparcia dla Rodziców w związku z sytuacjami i problemami, z jakimi przychodzi się Państwu mierzyć w czasach pandemii, Szkoła nasza na wniosek zaangażowanych nauczycieli uruchamia pokój na platformie Zoom dla wszystkich zainteresowanych taką możliwością. Projekt nosić będzie nazwę „Konsultacje Sienkiewicza”.

Jest to projekt, który funkcjonować będzie na zasadzie „pomocy wzajemnej”, gdzie będą mieli Państwo możliwość porozmawiania na różne, nurtujące Państwa tematy, od prac domowych Państwa dzieci, po różnego rodzaju kwestie związane z funkcjonowaniem w obecnych realiach. Nauczyciele prowadzący dyżury będą starać się bądź to pomóc Państwu w ramach posiadanych przez nich profesjonalnych kompetencji, bądź to pomóc w znalezieniu profesjonalnego wsparcia w rozwiązaniu danego problemu.

Chcielibyśmy niniejszym zapewnić Państwa, iż w ramach obowiązującego prawa oraz zgodnie z zapisami regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, zarówno dane osób korzystających z platformy Zoom, jak i poruszana podczas rozmów tematyka pozostają poufne i nie będą udostępniane żadnym osobom lub podmiotom trzecim. Spotkania w ramach „Konsultacji Sienkiewicza” będą nagrywane, a osoby prowadzące spotkania będą prosić Państwa o wyrażenie zgody na nagrywanie na początku rozmowy, co będzie warunkiem uczestniczenia w danym spotkaniu.

Jednocześnie informujemy, iż nauczyciele pełniący dyżury w ramach projektu ,,Konsultacje Sienkiewicza” nie będą udzielać profesjonalnych porad poza zakresem kompetencji, które dana osoba posiada i ani nauczyciele prowadzący ten projekt, ani Szkoła nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne decyzje podejmowane przez jego uczestników. Jak wspomnieliśmy powyżej, projekt „Konsultacje Sienkiewicza” funkcjonować będzie jako projekt „pomocy wzajemnej” i ani poszczególni nauczyciele prowadzący, ani Szkoła jako jednostka nie udzielają, profesjonalnych porad w sprawach przekraczających zakres kompetencji osoby prowadzącej dane spotkanie. W przypadkach tego wymagających osoba prowadząca dane spotkanie będzie ewentualnie proponować Państwu wsparcie w zdobyciu informacji co do uzyskania profesjonalnej porady dotyczącej danej sprawy.


Z wyrazami szacunku,

Zarząd i Rada Nadzorcza Polskiej Szkoły im. Henryka Sienkiewicza w SloughOrganizacje współpracujące:

Szkoła jest wspierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią. Otrzymane środki przeznaczamy na pokrycie części wydatków związanych z wynajęciem budynku szkoły.
Logo Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Copyright © 2021 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.