foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

Witamy Wszystkich Państwa

Uczymy się i cieszymy językiem polskim, przekazujemy wiedzę z literatury i kultury polskiej jak również z historii, geografii, muzyki i śpiewu.

Zapraszamy do odwiedzenia sekcji O Nas gdzie znajdą Państwo więcej informacji o naszej szkole oraz naszej ofercie edukacyjnej jak również do sekcji Zapisy uczniów gdzie mogą Państwo zarejestrować swoje dzieci na przyszły rok szkolny 2020/21.

 

WALNE  ZGROMADZENIE  RODZICÓW

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice/Opiekunowie,

Pragniemy poinformować, że coroczne Walne Zgromadzenie Rodziców naszej szkoły, odbędzie się w dniu 17 kwietnia 2021 o godzinie 10:00. Będzie to dzień wolny od zajęć!

W związku z obostrzeniami i limitem zgromadzeń, od dnia dzisiejszego rozpocznie się rejestracja osób chętnych, aby wziąć stacjonarny udział w  zgromadzeniu.

Bardzo prosimy , żeby z każdej rodziny rejestrowała się tylko jedna osoba z powodu ograniczeń miejscowych. Tak żeby większa ilość przedstawicieli danej rodziny miała szanse uczestniczyć stacjonarnie w Walnym.

Link do rejestracji będzie przesłany przez wychowawców klas.

Rejestracja zakończy się dnia 10 .04. 21
Ilość miejsc stacjonarnych obejmuje 50 osób.

Osoby, które będą  się rejestrowały, proszone są o wypełnienie każdej rubryki prawidłowo: imię i nazwisko, imię i nazwisko dziecka, klasa oraz mail, na który przyjdzie potwierdzenie rejestracji.

Dzięki uprzejmości ks. Proboszcza Leszka Buby ,stacjonarne, Walne Zgromadzenie odbędzie się w kościele.
Wszyscy pozostali, którzy nie będą brali udziału stacjonarnie, będą mogli uczestniczyć w zgromadzeniu on-line, do którego link przekażemy w odpowiednim czasie.

Podczas uczestnictwa on-line, będzie również możliwość zadawania pytań na czacie podczas wolnych wniosków.
Pod uwagę będą brane tylko te pytania, które będą poprzedzone imieniem i nazwiskiem Rodzica oraz imieniem i nazwiskiem dziecka z załączona klasą do której dziecko uczęszcza.

W Zgromadzeniu Walnym mogą wziąć udział TYLKO I WYŁĄCZNIE Rodzice / Opiekunowie naszych uczniów.
Na spotkanie będą mogli wejść tylko Ci z Państwa, którzy dokonali rezerwacji i okażą nam przy wejściu „bilecik” z nazwiskiem.

Ze względu na miejsce, już dzisiaj bardzo prosimy o stosowne  zachowanie i przestrzeganie panujących w nim zasad.

 

PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA RODZICÓW
POLSKIEJ SZKOŁY PRZEDMIOTÓW OJCZYSTYCH im. HENRYKA SIENKIEWICZ
Ltd by GUARANTEE w Slough

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Zarządu Szkoły.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Rodziców, jego Zastępcy oraz Sekretarza.
3. Przekazanie prowadzenia Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia.
4. Wybory Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Wyborczej (Skrutacyjnej).
5. Raport w sprawie aktualnego statusu rejestracji Szkoły dla celów CIC.
6. Głosowania Walnego Zgromadzenia Rodziców w sprawie zmian w Statucie i Regulaminie Szkoły:
    a. w sprawie zmiany w sposobie powoływania Prezesa Zarządu oraz Członków Zarządu;
    b. w sprawie wprowadzenia jednolitych treści Regulaminów Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
7. Przedstawienie sprawozdania o działalności Szkoły w okresie od maja 2020 roku.
8. Wybór władz Szkoły.
9. Informacje organizacyjne.
10. Wolne Wnioski.
11. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków zgłoszonych Uchwał i Wniosków.
12. Zamknięcie Posiedzenia Walnego Zgromadzenia Rodziców.

 
Organizacje współpracujące:

Szkoła jest wspierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią. Otrzymane środki przeznaczamy na pokrycie części wydatków związanych z wynajęciem budynku szkoły.
Logo Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

Copyright © 2021 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.