foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza


Polska Macierz Szkolna w Slough prowadzi Polską Szkołę Sobotnią. Uczymy się, bawimy się, poznajemy się.

Witamy wszystkich!
Cieszymy się językiem polskim i dodajemy wiedzę historii, muzyki, śpiewu, literatury i kultury polskiej.
Zawieramy informacje o szkole, zobacz Strefę Rodzica poniżej aby zarejestrować swoje dzieci i dołączyć się do nas!

Kochani !

W związku z licznymi pytaniami odnośnie przyjęcia dziecka do naszej Szkoły, informujemy , że w dalszym ciągu możecie Państwo składać aplikację 
o przyjęcie dziecka do Szkoły na rok 2019 / 2020 :) 
Dzieci urodzone pomiędzy 01.09.2014 - 31.08.2015 zapraszamy do przedszkola :)
Na dzieci urodzone pomiędzy 01.09.2013 - 31.08.2014 - czekają klasy zerowe :)
Natomiast do klas pierwszych - dzieci urodzone pomiędzy 01.09.2012 - 31.08.2013

Zapraszamy i prosimy przekazywać tę informacje dalej smile

https://polskaszkolaslough.org/pl/rejestracjaNasi sponsorzy:

Szkoła jest sponsorowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią. Środki przeznaczamy na wydatki związane z wynajęciem szkoły.

Copyright © 2019 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.