foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Time school Time schoolTime schoolTime schoolTime schoolTime school

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

Witamy Wszystkich Państwa

Uczymy się i cieszymy językiem polskim, przekazujemy wiedzę z literatury i kultury polskiej jak również z historii, geografii, muzyki i śpiewu.

Zapraszamy do odwiedzenia sekcji O Nas gdzie znajdą Państwo więcej informacji o naszej szkole oraz naszej ofercie edukacyjnej jak również do Strefy Rodzica gdzie mogą Państwo zarejestrować swoje dzieci na przyszły rok szkolny 2020/21.

 

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

Niniejszym pragniemy poinformować, iż w związku z rezygnacją Pana Andrzeja Drążka z funkcji Prezesa Zarządu Polskiej Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Henryka Sienkiewicza Ltd by Guarantee w Slough działającej pod nazwą skróconą Polish Heritage School Slough, jak również rezygnacji kilku innych dotychczasowych członków Zarządu oraz osób występujących jako gwarantorzy Spółki, do Rejestru Spółek (Companies House) wprowadzone zostały następujące zmiany mające na celu umożliwienie ciągłego, sprawnego funkcjonowania Szkoły w tym trudnym okresie.

W miejsce ustępującego Pana Prezesa Andrzeja Drążka wpisana została Pani Wiceprezes Katarzyna Gajewska, która do dnia 22/05/2020 r. pełniła obowiązki Prezesa Zarządu, które następnie decyzją Rady Nadzorczej zostąły powierzone Pani Sylwi Witynskiej. Ze względu na zbliżone role jakie pełnią gwarantorzy oraz Rada Nadzorcza, nowymi gwarantorami w Rejestrze Spółek zostali wpisani aktualni członkowie Rady Nadzorczej w osobach: Pan Robert Burzyński, Pani Aneta Wójcik, Pani Dorota Szamrowicz, Pani Maja Gadziała oraz Pan Tomasz Kowal.

Zarząd Polskiej Szkoły w chwili obecnej składa się z następujących aktywnych członków: Pani  Sylwia Wityńska - p/o Prezesa Zarządu, Pani Aneta Wójcik (delegowana z grona Rady Nadzorczej do czasu Walnego Zgromadzenia), Pani Magdalena Maria Stangel-Reschke, Pan Rajmund Ludwisiak, Pani Małgorzata Drążek.

Jednocześnie korzystając z okazji przypominamy, iż ostatnie Walne Zgromadzenie Rodziców podjęło decyzję co do przekształcenia Polskiej Szkoły w jednostkę użyteczności publicznej (CIC - Community Interest Company). Status CIC może ułatwić naszej Szkole pozyskiwanie funduszy zarówno od osób fizycznych, firm jak i z grantów oraz wszelkiego rodzaju funduszy celowych. Wprowadzenie jako gwarantorów członków Rady Nadzorczej reprezentujących Rodziców i przez nich wybieranych podczas Walnego Zgromadzenia Rodziców ma na celu zwiększenie nadzoru rodzicielskiego, jeśli chodzi o funkcjonowanie Polskiej Szkoły i jest jednym z elementów procesu przekształcania Szkoły w CIC.

W chwili obecnej w związku z epidemią koronawirusa działalność Szkoły została zreorganizowana, a zajęcia szkolne zostały przeniesione z trybu stacjonarnego w tryb online, co wymagało dużego zaangażowania ze strony Pani Dyrektor Szkoły, Team Liderów oraz Grona Nauczycielskiego, za co serdecznie im dziękujemy. Niezależnie od tego Rada Nadzorcza wspólnie z Zarządem prowadzą intensywne prace nad niezbędnym dostosowaniem zapisów Statutu Szkoły oraz wszelkich wewnetrznych procedur do regulacji obowiązujących CIC. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zaangażować się w powyższe prace bardzo prosimy o kontakt z Zarządem.

Życząc Państwu przede wszystkim zdrowia,  ale i pogody ducha pomimo wszelkich przeciwności losu pozostajemy z szacunkiem.

 

Z poważaniem,

Rada Nadzorcza 

Polska Szkoła Przedmiotów Ojczystych Henryka Sienkiewicza w Slough

 

Nasi sponsorzy:

Szkoła jest sponsorowana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią. Środki przeznaczamy na wydatki związane z wynajęciem szkoły.
  

Copyright © 2020 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.