foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

Witamy Wszystkich Państwa

Uczymy się i cieszymy językiem polskim, przekazujemy wiedzę z literatury i kultury polskiej jak również z historii, geografii, muzyki i śpiewu.

Zapraszamy do odwiedzenia sekcji O Nas, gdzie znajdą Państwo więcej informacji o naszej szkole oraz naszej ofercie edukacyjnej, jak również do sekcji Zapisy uczniów, gdzie mogą Państwo zarejestrować swoje dzieci na jubileuszowy rok szkolny 2022-2023, w którym nasza szkoła będzie obchodzić 70-lecie swego istnienia.

 

Polish Heritage Days - Dni Polskiego Dziedzictwa
Reception Year - Klasy 0

 

EN

On Saturday, 8th of May, our class had a very lovely day full of activities. The lesson began with a conversation about our homeland. We remembered what we know from previous lessons. Such as the legend of “Lech, Czech and Rus”- how Poland came to existence. Next, we discussed the national emblem, flag, anthem, capital of Poland as well as the legend of “Wars and Sawa”.

Transitioning to the topic of our Polish folk dances- which the children were extremely fascinated by. They learned a few very interesting facts about the five most popular folk dances and their costumes. Girls came dressed in beautiful national dresses, while the boys were dressed in our national colours. They learned and danced one of the Polish folk dances - Krakowiak. It is a very popular and lively dance. Another task was to colour in folk costumes (similar to those used for the Krakowiak). Among it all we recalled the legend "About the Wawel Dragon" and the task this time was to draw a dragon. Polish Heritage Day passed being marked by Polish culture and tradition, as fitting for young patriots.



PL

Sobotę, 8 maja, wraz z dziećmi spędziliśmy bardzo miło i aktywnie. Lekcja rozpoczęła się od rozmowy o naszej ojczyźnie. Przypominaliśmy sobie co wiemy i pamiętamy z innych lekcji. Przypomnieliśmy sobie legendę "Lech, Czech i Rus", czyli jak powstało państwo polskie. Mówiliśmy o godle, fladze, hymnie narodowym, stolicy Polski i wspominaliśmy legendę   " Wars i Sawa".

Następnie przeszliśmy do naszych, polskich tańców ludowych, którymi dzieci były bardzo zafascynowane. Dzieci dowiedziały się kilku ciekawostek o pięciu   najpopularniejszych tańcach ludowych i ich strojach. Dziewczynki przyszły ubrane w piękne ludowe stroje, a chłopcy ubrani byli w nasze barwy narodowe.  Dzieci nauczyły się i zatańczyły jeden z polskich tańców ludowych - Krakowiak.  Jest on bardzo popularnym i żywym tańcem.  Jednym z zadań dzieci było też kolorowanie strojów ludowych (podobnych do tych wykorzystanych do Krakowiaka). Przypomnieliśmy sobie również legendę "O smoku wawelskim" i zadaniem dzieci było narysować smoka. Polish Heritage Day upłynął nam pod znakiem polskości jak przystało na małych patriotów.

 

 

 

   Organizacje współpracujące:
Szkoła jest wspierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią. Otrzymane środki przeznaczamy na pokrycie części wydatków związanych z wynajęciem budynku szkoły.
   

Copyright © 2022 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.