foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Polska Szkoła
Przedmiotów Ojczystych

im. Henryka Sienkiewicza

Witamy Wszystkich Państwa

Uczymy się i cieszymy językiem polskim, przekazujemy wiedzę z literatury i kultury polskiej jak również z historii, geografii, muzyki i śpiewu.

Zapraszamy do odwiedzenia sekcji O Nas, gdzie znajdą Państwo więcej informacji o naszej szkole oraz naszej ofercie edukacyjnej, jak również do sekcji Zapisy uczniów, gdzie mogą Państwo zarejestrować swoje dzieci na jubileuszowy rok szkolny 2022-2023, w którym nasza szkoła będzie obchodzić 70-lecie swego istnienia.

 

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Rodziców

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Bardzo dziękujemy tym z Państwa, którzy przybyli na drugą część Walnego Zgromadzenia Rodziców w dniu 3 lipca br. Udało się nam w zasadzie zmieścić w planowanych 3 godzinach – z małym marginesem – oraz przeprowadzić wszystkie głosowania, a tych było sporo, łącznie 30. Tutaj załączona jest pełna ich lista wraz z wynikami.

Podczas Walnego Zgromadzenia uzupełniono w drodze głosowań skład Zarządu o nowych Członków:

- Panią Anitę Rudzińską,

- Panią Małgorzatę Drążek,

oraz skład Rady Nadzorczej o nowego Członka:

- Pana Eligiusza Lewandowskiego.

Lista Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej została zaktualizowana o powyższe osoby w zakładce Kontakt.

Na podstawie szeregu głosowań ustalono ramy funkcjonowania naszej Szkoły, które będą obowiązywać po przekształceniu jej w spółkę typu CIC (Community Interest Company – Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej). Zgodnie z ustaleniami Walnego Zgromadzenia Rodziców dostosowane odpowiednio zostaną projekty regulaminów, a także nowy statut, który złożony zostanie do Companies House w momencie przekształcenia w CIC.

Gratulujemy nowym Członkom Władz Szkoły, życzymy owocnej pracy na rzecz naszych Uczniów, Rodziców, Opiekunów i Społeczności.

 

   Organizacje współpracujące:
Szkoła jest wspierana przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach opieki nad Polonią. Otrzymane środki przeznaczamy na pokrycie części wydatków związanych z wynajęciem budynku szkoły.
   

Copyright © 2022 Polska Szkoła Slough Rights Reserved.